Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni to jedno z pierwszych polskich centrów nauki. Już od ponad dziesięciu lat łączy naukę i zabawę w atrakcyjną formę spędzania czasu. Wizyta w EXPERYMENCIE pozwala gościom na efektywne przyswajanie wiedzy, pomaga zrozumieć otaczające procesy, a także pobudza ciekawość świata. EXPERYMENT kieruje swoją ofertę do całych rodzin, młodzieży, dorosłych i seniorów – tu każdy znajdzie coś dla siebie!

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest samorządową instytucją kultury. EXPERYMENT to 3500 m² powierzchni wystawienniczej, 5 wystaw stałych i ponad 200 interaktywnych stanowisk. W EXPERYMENCIE stanowiska są zaprojektowane tak, aby zwiedzający mogli sami, w bezpiecznych warunkach, przeprowadzać doświadczenia i badać zjawiska z różnych dziedzin nauki.

Trzonem działalności EXPERYMENTU jest jego pięć wystaw stałych: Hydroświat opowiada o mocy wodnego żywiołu, Niewidoczne Siły oswajają fizykę, Akcja: Człowiek pokazuje, jak działa ludzkie ciało i zmysły. Wystawa Drzewo Życia przybliża spójność, piękno i fascynujące rozwiązania przyrody. Natomiast najnowsza galeria – Kierunek Zdrowie pokazuje, że zdrowie to nie wyłącznie brak choroby, a dobre samopoczucie wynikające z dbania o stronę fizyczną, psychiczną czy społeczną każdego człowieka. Na gości Centrum czeka również szereg wystaw czasowych dotyczących różnych dziedzin nauki, nie tylko tych ścisłych. W 2017 roku samą wystawę EXPERYMENTU odwiedziło prawie 250 tysięcy gości. Ale to nie wszystko, bo w dodatkowych aktywnościach, czy w Akademii EXPERYMENTU, piknikach naukowych czy wydarzeniach outdoorowych tysiące osób eksperymentowały z nauką wraz z gdyńskim centrum.

EXPERYMENT stawia na: POZNANIE – wyjaśniamy zachodzące w naturze zjawiska i procesy przy pomocy interaktywnych wystaw i działalności edukacyjnej, INSPIRACJĘ – pobudzamy ciekawość do otaczającego nas świata i NETWORKING – tworzymy krajową i międzynarodową platformę wymiany wiedzy poprzez udział w rozmaitych projektach.

 

Centrum Nauki EXPERYMENT organizuje m.in.:

 • warsztaty (z dziedzin takich jak: historia, biologia, fizyka, chemia, astronomia, matematyka) dla dzieci i młodzieży
  • działania na piknikach i festynach naukowych
  • działania edukacyjne dedykowane dla osób dorosłych i seniorów – wydarzenia, wykłady, pokazy oraz wieczory popularnonaukowe
  • działania edukacyjne dla nauczycieli: seminaria, warsztaty, szkolenia
  • Akademię EXPERYMENTU (cykl wykładów dla rodzin z dziećmi, prowadzonych przez wykładowców akademickich).

Cele statutowe instytucji to:

 • wyjaśnianie zachodzących w naturze zjawisk i procesów przy pomocy interaktywnych wystaw i działalności edukacyjnej
 • wzbudzanie ciekawości świata poprzez zainteresowanie naukami przyrodniczymi i technicznymi
 • wspieranie programów nauczania oraz poszerzanie bazy dydaktycznej instytucji edukacyjnych, w tym szkół różnego szczebla
 • promocja aktywnej edukacji, nowoczesnych metod kształcenia oraz uczenia się przez całe życie
 • popularyzacja nauki, techniki oraz nowoczesnych technologii w celu ukazania znaczenia nauki i techniki w życiu codziennym współczesnego człowieka
 • upowszechnianie światowego, a w szczególności polskiego dorobku kulturowego, naukowego i technicznego
 • wspieranie samorealizacji młodego pokolenia
 • tworzenie krajowej i europejskiej platformy wymiany wiedzy.

Centrum Nauki EXPERYMENT poszukuje wolontariuszy!
Zapraszamy do udziału w programie wolontariackim osoby w każdym wieku, z różnymi doświadczeniami i wiedzą!

Poszukujemy wolontariuszy, których cechuje:

 • aktywność
 • zamiłowanie do nauki
 • pasja
 • otwartość
 • chęć budowania dobra wspólnego.

 

Opis zadania dla wolontariusza:

Chcemy angażować wolontariuszy w większość działań prowadzonych przez Centrum Nauki Experyment, zarówno w obrębie stałej działalności instytucji, jak i przy organizowanych wydarzeniach. Program wolontariacki obejmuje współpracę długo- i krótkoterminową.

 

W ramach działalności Centrum Nauki EXPERYMENT proponujemy możliwość współpracy przy m.in.:

– tworzeniu i prowadzeniu warsztatów dla różnych grup wiekowych

współorganizowaniu wydarzeń popularnonaukowych

– aktywnościach na piknikach i festynach naukowych

– działaniach dedykowanych dla osób dorosłych i seniorów – wydarzenia, wykłady, pokazy oraz wieczory popularnonaukowe

– działaniach edukacyjnych dla nauczycieli: seminaria, warsztaty, szkolenia

– współpracy z naukowcami

– promocji warsztatów, wykładów, wydarzeń, konferencji

– promowaniu wizerunku instytucji

– formowaniu strategii marketingowych w kulturze

Oferujemy m.in.:

– współpracę z jednym z najnowocześniejszych centrum nauki w Polsce

– uczestnictwo w ciekawych wydarzeniach

– pracę w młodym i twórczym zespole

– możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury

– zaświadczenia o odbytym wolontariacie

– ubezpieczenie od NNW

– dodatkowe szkolenia

 

Lokalizacja: aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia

Współpraca: długoterminowa, krótkoterminowa

Organizator:

Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni

http://experyment.gdynia.pl/pl/

Kontakt:

Koordynator wolontariatu: Ewelina Flis

Nr telefonu: +48 504 252 649, +48 58 727 39 74

Adres: e.flis@experyment.gdynia.pl