Poszukiwani PEŁNOLETNI wolontariusze do zabezpieczenia trasy wyścigu kolarskiego w dniach 26-27.05.2018 r., organizowanego przez Lang Team, w którym PCK jest partnerem. 26 maja – 22 osoby – 9:00 – 16:00, 27 Maja – 20 – osób – 9:00 – 16:00

Zadania wolontariusza na wyścig amatorów:
Wolontariusz zostanie wyposażony w kamizelkę odblaskową oraz gwizdek i suchy prowiant, na godzinne przed startem wyścigu ( godz. 10:00) zajmuje wskazane miejsce na trasie zawodów. W miejscach wskazanych do zabezpieczenia ma za zadanie pilnować aby w trakcie przejazdu kolarzy nikt niepowołany nie wtargnął na trasę wyścigu.

W Gdańsku podczas wyścigu wolontariusze będą rozstawieni na trasie przy skrzyżowaniach z drogami, wyjazdach z posesji lub przejściach dla pieszych,. Zadaniem takiego wolontariusza będzie wstrzymanie pojazdu/pieszego na czas przejazdu kolarzy.

Serdecznie prosimy o zrozumienie i wsparcie Polskiego Czerwonego Krzyża w zabezpieczeniu Wyścigu Amatorów w Gdańsku.

Zgłoszenia do dnia 24.05.2018 r. prosimy nadsyłać na adres:
dariusz.falczynski@pck.org.pl

Z czerwonokrzyskim pozdrowieniem,
Dariusz Falczyński

KIEROWNIK DZIAŁU PROGRAMOWEGO
Dział programowy

tel. 58 323 41 22
dariusz.falczynski@pck.org.pl

Pomorski Oddział Okręgowy
Polskiego Czerwonego Krzyża

ul. Kurkowa 8
80-803 Gdańsk

tel. +48 58 301-14-85
fax. +48 58 341-04-93