Gdyńska Strefa Pozarządowa jest wydarzeniem cyklicznym odbywającym się raz do roku w okresie wiosenno-letnim.  Wydarzenie jest podzielone na dwie części – pierwsza z nich trwająca przez 6 dni przed dniem finałowym są to animacje społeczne organizowane przez organizacje III sektora w dzielnicach i miejscach ich codziennej działalności. Podczas w/w animacji następouje promocja codziennej aktywności oraz informowanie i reklamowanie dnia finałowego, jakim jest Gdyńska Strefa Pozarządowa. Działania powiązane czasowo w różnych lokalizacjach przy odpowiedniej oprawie medialno-reklamowej dają bardzo duży efekt wypadkowych działań. Całość tych działań jest powiązana pod nazwą „Gdyński Tydzień Pozarządowy”.

Gdyńska Strefa Pozarządowa (dzień finałowy) jest okazją do zaprezentowania działań gdyńskich organizacji III sektora, ale kluczowym kryterium wyboru jest oferta, jaką organizacje mogą zaproponować mieszkańcom. Ważne jest, aby swoimi działaniami odnosiły się do swojej bieżącej działalności. Ma to za zadanie wzmocnić przekaz dotyczący działań NGO w Gdyni.

; ;