WOLONTARIAT MIĘDZYNARODOWY

Ten rodzaj wolontariatu związany jest z działaniami wolontariuszy poza granicami ich kraju. Ten rodzaj pracy wolontarystycznej cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób młodych, ponieważ związany jest nie tylko z niesieniem pomocy, ale również zwiedzaniem, nauką języka, doskonaleniem umiejętności oraz możliwością poznawania innych kultur.

Istnieje wiele programów wolontariatu międzynarodowego, które umożliwiają wolontariuszom wyjazd do innych krajów. Do najbardziej popularnych programów wolontariatu zagranicznego należą m.in.;

  • workcampy – przeważnie jest to wyjazd grupy wolontariuszy na okres od 1 do 5 tygodni. Wolontariusze pracują w grupie nad realizacją konkretnego zadania, które ma wpływ na lokalne środowisko np. odnawiania zabytku, sadzenie lasów, pracy na farmie ekologicznej czy też nauczania dzieci języka obcego.
  • wolontariat misyjny -związany z wyjazdem na dłuższy okres czasu do placówek misyjnych prowadzonych przez zakony chrześcijańskie w różnych miejscach na świecie.

Więcej informacji na temat wolontariatu międzynarodowego można znaleźć na następujących stronach internetowych:

; ;