fundraising-fbNajczęstsze pytanie zadawane przez większość organizacji pozarządowych, to skąd wziąć fundusze na działalność? Często, przeglądając listy rankingowe konkursów mamy wrażenie, że niektóre organizacje pozarządowe wnioskują o dofinansowanie „wszędzie i wszystkich typów przedsięwzięć“, a wyznacznikiem ich działań są wytyczne konkursowe sponsorów / grantodawców. Warto jednak się zastanowić, do czego to może doprowadzić? I czy to jest droga, którą powinny zmierzać organizacje.

Sektor pozarządowy się profesjonalizuje i coraz więcej organizacji pozarządowych wypracowuje strategie swojego rozwoju. Quo vadis – dokąd zmierzasz organizacjo pozarządowa? – to pytanie stawiane jest przed każdą organizacją pozarządową, która zdecydowała się przeprowadzić planowanie strategiczne, wytyczyć kierunek swoich działań. Strategia to podstawa. Jednak prawdziwym sukcesem jest dopiero jej skuteczne wdrażanie!

Będziemy uczyć dywersyfikacji pozyskiwania funduszy na działalność organizacji, tak aby utrata jednego ze źródeł finansowania nie spowodowała utraty płynności finansowej. Sponsoring, granty, fundraising… to tylko kilka ze źródeł, z których można pozyskiwać finansowanie.

; ;