WOLONTARIAT PRACOWNICZY

Pojęcie wolontariatu pracowniczego nie zostało jeszcze formalnie ujęte, jako odrębne zjawisko w obowiązujących w Polsce przepisach prawa. Zjawisko społecznego angażowania kadr najczęściej powiązane jest z wdrożoną przez firmy strategię CSR (czyli odpowiedzialności przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo). Wolontariat pracowniczy, to sytuacja, kiedy wolontariusze – będący pracownikami podejmują działania na rzecz określonej społeczności lub organizacji pozarządowej, a ich firma wspiera ich w tym poprzez np. ogłaszanie konkursów grantowych, ustalenie w ramach pracy „czasu na wolontariat” np. 2 godziny w skali miesiąca, itp. Wolontariat pracowniczy stanowi ciekawą formę współpracy przedstawicieli III sektora z biznesem. Przynosi korzyści obu stronom, a dla organizacji pozarządowych daje możliwość m.in. korzystania z profesjonalnej wiedzy wolontariuszy. Więcej na ten temat można przeczytań np. na stronach:

; ;