99125

Stowarzyszenie In gremio prowadzi w Gdyni jedną z najlepszych szkół podstawowych (Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa), bezpieczne i kameralne gimnazjum (Pierwsze Społeczne Gimnazjum Szkołę Mistrzostwa Sportowego), poradnię psychologiczno-pedagogiczną (Ośrodek Psychologiczno-Pedagogiczny RAZEM) oraz szkołę muzyczną dla dzieci i młodzieży (Centrum Muzyczne RYTM).

Stowarzyszenie In gremio poza prowadzeniem jednostek związanych z edukacja i psychologią, od ponad 20 lat powiększa grupę swoich odbiorców i współpracowników, dzięki realizacji wielu projektów społecznych i grantowych, których główni beneficjenci to dzieci, młodzież i osoby powyżej 60 roku życia.

Najważniejszym zadaniem jakie stawia przed sobą stowarzyszenie to edukować i wspierać. Pragniemy, aby absolwenci naszych szkół byli ludźmi wrażliwymi i otwartymi. Osobom, które nie radzą sobie z szybko zmieniającym się światem, pomagamy stworzyć nowy sposób życia.

GCOP_InGremio_1

Nagrody i wyróżnienia:

W roku 2012 stowarzyszenie otrzymało nagrodę specjalną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach XVIII edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego w dziedzinie kultury.

Pierwsza Społeczna Szkoła Podstawowa  od lat plasuje się w czołówkach rankingów trójmiejskich szkół podstawowych, od wielu lat również nasi szóstoklasiści osiągają najlepsze wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Szóstoklasistów w Gdyni i znajdują się w pierwszej trójce wyników trójmiejskich. W roku 2011 osiągnęli najlepszy wynik w województwie pomorskim.

In gremio współpracuje m.in.:

Miastem Gdynia, Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim,  Europejskim Centrum Solidarności, Teatrem Wybrzeże,  Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezydenta RP,  Urzędami Miasta i Gmin:  Puck, Rumia, Wejherowo, Linia,  Lębork; Konsulatem Republiki Federalnej Niemiec, Konsulatem Szwecji; jednostkami  JTS i organizacjami: Gdyńskim Centrum Sportu, MOPS Gdynia, S.S.A. Arka Gdynia, Sztorm Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, Strażą Miejską w Gdyni.

SAMSUNG CSC

Współpraca z organizacjami pozarządowymi:

 • Fundacja DKMS – Zbiórka szpiku dla Kamila w ramach gdyńskiego Nocnego Przejazdu 2013
 • Hospicjum „Bursztynowa Przystań” (Hospicjum św. Wawrzyńca)  – współpraca w przygotowaniu filmu i otwarciu Hospicjum dla dzieci
 • WOŚP – organizacja dwudziestu finałów Orkiestry – jeden z największych Sztabów Orkiestry w Gdyni. W ramach akcji wieloletnia współpraca z gdyńska Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Marynarką Wojenną, Pułkiem Strzelców, Adventure Park Kolibki, Cheerleaders Gdynia
 • Pomorski Związek Piłki Nożnej – w ramach akcji „Wygonić rasizm ze stadionów”.
 • Stowarzyszenie OVUM, Fundacja Nadaktywni, Stowarzyszenie Kolibki, Fundacja Nasza Ziemia, OTOS Animals, Fundacja Medicover
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia,   Fundacja Sztorm Gdynia,
 • Rowerowa Gdynia – realizacja Gdyńskiej Szkoły Rowerowej
 • Wieloletnia współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Nadleśnictwem Gdańsk, Polskim Towarzystwem Dysleksji, British Council, Polskim Stowarzyszeniem Montessori, Gminą Żydowską w Gdańsku, Społecznym Towarzystwem Oświatowy, Lasami Państwowymi, Trójmiejskim Zespołem Parków Krajobrazowych.

Współpraca z firmami i otoczeniem biznesu oraz uczelniami :

Centrum Riviera, K&L Inwestycje, Vectra sp. z.o.o., Pyroworms, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Wyższa Szkoła Bankowa, Uniwersytet Gdański, Akademia  Marynarki Wojennej, Lewiatan.

GCOP_InGremio_4m

Organizacja  imprez masowych. 

 • Nocny Gdyński Przejazd Rowerowy – od 2013 roku  impreza cykliczna , V edycji.
 • Organizacja Olimpiady Rowerowej o Puchar Prezydenta Miasta Gdyni  – 2014, 2015.
 • Organizacja imprez WOŚP – Sztab Orkiestry w Gdyni od ponad 20 lat.

 

Konferencje i szkolenia:

 • Konferencja pt. „STOP Cyberprzemocy! 2014
 • Konferencja pt. „Były dopalacze, są leki z apteki” 2013
 • Konferencja pt. ,,Nowa edukacja na nowe czasy” 2012
 • Konferencja pt. ,,Nie tylko EURO – szanse i zagrożenia” 2012
 • Konferencja pt. „Nie tylko dopalacze. Nowe środki psychoaktywne” 2010
 • Konferencja pt. „Dobry nauczyciel, to nagrany nauczyciel”  2009
 • Konferencja z cyklu NIE SIEĆ-MY CICHO pt. ” Wpływ Internetu na rodzinę, małżeństwo i partnerstwo”
 • Konferencja pt.: „Doły 2007. Depresja dzieci i młodzieży”
 • Konferencja pt. „Nowy Wspaniały Świat 1.0” 2006
 • Konferencja „Razem o agresji” 2005

GCOP_InGremio_5m

 

Realizowane projekty grantowe m.in.:

Projekty realizowane lokalnie i  ponad lokalnie.  W każdym projekcie beneficjentami byli także gdyńscy  uczniowie, kadra pedagogiczna  i  mieszkańcy Gdyni.  Ilość beneficjentów bezpośrednich  w poszczególnych  projektach:  do 1500 osób.

„Wiele twarzy aktywności” – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2015.

Projekt obejmuje 200 uczniów oraz kadrę pedagogiczna i rodziców ze szkół objętych projektem  (280 osób) . Celem strategicznym jest rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych naszego województwa, w tym szkół gdyńskich. Wartość projektu:  114.360 zł. Dofinansowanie: 99.560 zł.

„Młodzi, świadomi, aktywni II”  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014. 

Projekt obejmował 8 zespołów  – 160. Uczniów ze   szkół wiejskich i miejskich województwa pomorskiego.  Celem strategicznym   był rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych naszego województwa. Wdrożony  został  program edukacyjny  służący wzmocnieniu potencjału  i aktywności uczniowskiej oraz angażowaniu młodzieży na rzecz środowiska lokalnego Cele zostały  osiągnięte.

,,Tato, a dziadek powiedział … II” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2014-2020.

Projekt był   kontynuacją projektu realizowanego  przez nasze stowarzyszenie w ramach ASOS 2012 – 2013   w ramach dobrych praktyk.  Działaniami objęto  120 osób w wieku 60+ z Gdyni oraz terenu województwa pomorskiego,  zgromadzonych wokół istniejącej infrastruktury  naszego stowarzyszenia. Celem głównym projektu był wzrost oraz  podniesienie  jakości  aktywności społecznej i fizycznej  osób starszych poprzez  rozwój   umiejętności, wiedzy  i kompetencji społecznych. Cele zrealizowano.

„Młodzi, świadomi, aktywni”  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2013. 

Projekt obejmował 160. Uczniów ze   szkół wiejskich i miejskich województwa pomorskiego.  Celem strategicznym   był rozwój aktywności i postaw obywatelskich młodzieży szkół gimnazjalnych i ponagimnazjalnych naszego województwa. Cele zostały  osiągnięte.

„Tato, a dziadek powiedział …”  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2012-2013.

Działaniami objęto  120 osób w wieku 60+ z Gdyni oraz terenu województwa pomorskiego.  Celem głównym projektu był wzrost oraz  podniesienie  jakości  aktywności społecznej i fizycznej  osób starszych poprzez  rozwój   umiejętności, wiedzy  i kompetencji społecznych. Cele zrealizowano.

,,Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”  w Ramach zadania „Bezpieczna
i przyjazna szkoła – edukacja włączająca w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych”,  MEN  2012.

Projektem objęto   100 uczniów z klas integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 10 w Gdyni, pozostałych uczniów  II etapu edukacyjnego tej szkoły, kadrę pedagogiczna oraz rodziców uczniów.  Celem projektu była promocja edukacji włączającej poprzez podniesienie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wzrost kompetencji wspierających kadry pedagogicznej i rodziców uczniów.  Wartość projektu:  28. 390 zł. Dofinansowanie: 23. 290 zł.

„Lato w teatrze” – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego 2011 i 2012.

Lato w Teatrze był atrakcyjną ofertą teatralną dla uczniów, którzy z różnych przyczyn spędzą wakacje w swojej miejscowości. Projekt został zainicjowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i jest koordynowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Celem projekty była aktywizacja i integracja gdyńskich  dzieci z niepełnosprawnością ruchową i umysłową. Cele zrealizowano.

„Razem przeciw zagrożeniom” w Ramach programu ŻYJ z PASJA!  MEN 2011.

Projekt skierowany do uczniów, kadry pedagogicznej i rodziców oraz organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, urzędów  z powiatu puckiego (500 osób). Celem projekty było stworzenie spójnego działania urzędników powiatu, dysydentów, policji oraz szkół na rzecz poprawy działań profilaktycznych (alkohol, narkotyki, dopalacze) i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w powiecie puckim. Cele zrealizowano. Dofinansowanie: 44. 844

„Bezpieczne gimnazjum. Program terapeutyczny i profilaktyczny dla młodzieży gimnazjalnej powiatu gdyńskiego.” Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy Finansowy 2009-2010.

Działaniami objęto 125 gdyńskich gimnazjalistów. Celem programu była  poprawa sytuacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez realizacje programów terapeutycznych i profilaktycznych.  Cele zrealizowano. Wartość projektu:  196.711 zł. Dofinansowanie: 174. 571 zł.

,,Nie tylko na zmywaku. Program pomocy dla dziewcząt zagrożonych marginalizacją”  Europejski Fundusz Społeczny 2009-2010. Wolontariat jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego.    Dofinansowanie: 172.328 zł.

„Demokracja jest OK.” Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy w ramach programu FOP komponent „Demokracja i społeczeństwo obywatelskie” 2008 – 2009.

Działaniami objęto 536 osób.  Celem projektu było podniesienie stanu wiedzy młodzieży z województwa pomorskiego (5 powiatów)  na temat społeczeństwa  obywatelskiego i procesów demokratycznych. Projekt miał za zadanie ukazać młodym ludziom sens i rodzaje aktywności społecznej i publicznej, umotywować do działania, a także ukazać aktywność obywatelską jako alternatywną ścieżkę rozwoju osobistego.  Cele zrealizowano.  Dofinansowanie: 122.570 zł.

 „Bezpieczne szkoła. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów-mediacje szkolne”. MEN 2008 Projekt  objął 10 szkół z województwa pomorskiego. Łącznie objętych działaniem zostało   1500 uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem projektu było. Wartość projektu: 106.026 zł.  Dofinansowanie: 100. 274 zł.

; ;