W chwili obecnej trudno znaleźć gdyńskiej organizacje III sektora, które ze sobą współpracują przy aplikowaniu o środki ministerialne, europejskie czy nawet współpracują przy organizacji wydarzeń dla tych samych grup beneficjentów.

Będziemy się starali zachęcić gdyńskie organizacje pozarządowe do łączenia się w zespoły robocze względem parametrów nie tylko jeżeli chodzi o ich obszar działania, ale również perspektywę rozwoju. Będziemy starali się dobrać współpracujące ze sobą organizacje na zasadzie dwóch głównych metod:

  • silniejszego i słabszego – tak, aby organizacja o większym potencjale mogła być mentorem, natomiast organizacja słabsza może dodać do współpracy świeżość, charyzmę i energetyczne podejście do zagadnienia
  • metody synergii kompetencji – dobór organizacji na zasadzie uzupełnień co do posiadanych zasobów osobowych i infrastrukturalnych celem uzyskania większej zdolności aplikacyjnej.

Page_Partnerships

; ;