Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Wyniki ASOS 2018

311 ofert otrzymało dofinansowanie w edycji 2018 konkursu w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty działające na rzecz osób starszych mogły ubiegać się nawet o 200 tys. zł dotacji. W sumie złożono 1330 ofert. O dofinansowanie można było ubiegać się w ramach

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi

Ministerstwo Rodziny rozstrzygnęło konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2018 roku. Na konkurs przeznaczono 3 mln zł. Dotacje, w kwocie od 30 do niemal 100 tys. zł, przyznano 53 wnioskodawcom z całego kraju. Podmioty, które otrzymały dotację, proszone są o złożenie  wymaganej dokumentacji

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu grantowego kultura 2018

W związku z podjęciem zarządzenia nr 74/2018/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018    W otwartym konkursie ofert, na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2018, przyznaje się dotacje w

Wyniki dodatkowego konkursu 2017: dofinansowanie na inicjatywy/projekty ze sfer pożytku publicznego

Publikujemy wyniki dodatkowego konkursu 2017 Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY. Dziękujemy za wszystkie złożone wnioski. Gratulujemy dofinansowanym! W dniach 5 - 25 września trwał nabór wniosków w ramach dodatkowego konkursu 2017 na obszarze Gminy Żukowo, Gdyni, Sopotu i powiatów chojnickiego, starogardzkiego i sztumskiego, w trakcie którego wpłynęły 23 oferty. Ocenę formalną przeszło 19 wniosków, które następnie skierowano

Prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych: Opinia Komisji Oceniającej: Lista rankingowa ofert: 1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 84,84 pkt Lista wniosków rekomendowanych do dofinansowania: 1. Oferta Stowarzyszenia In Gremio - 460 000 zł Wykaz organizacji, którym przyznano dotację na mocy

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu na sportowe szkolenie dzieci i młodzieży i organizację imprez sportowych w 2017 r.

Wykaz oferentów przystępujących do konkursu na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 6056/17/VII/P z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja w Gdyni dla dzieci i młodzieży imprez sportowych w 2017

Tesco już po raz drugi wesprze lokalne społeczności w ramach projektu „Decydujesz, pomagamy”. W tej edycji przekaże 750 000 zł

Zakończyło się głosowanie w II edycji programu Tesco „Decydujesz, pomagamy”, skierowanego do lokalnych społeczności. Wygrane organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i spółdzielnie socjalne otrzymają granty w wysokości 5000 zł na realizację swoich projektów społecznych. W Polsce na 410 projektów oddano łącznie ponad 4,6 mln głosów. Poza Polską program jest realizowany w Czechach, na Węgrzech i na

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017″

Informujemy o rozstrzygnięciu przez Zarząd Województwa Pomorskiego, uchwałą nr 377/224/17 z dnia 4 kwietnia 2017 r., otwartego konkursu pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2017" Treść uchwały nr 377/224/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. wraz z listą beneficjentów (będącą załącznikiem do niej) stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. W

Wyniki odwołań od oceny formalnej FIO 2017

Szanowni Państwo, niniejszym zamieszczamy listę wyników odwołań od oceny formalnej projektów w ramach Priorytetu 3 i 4 konkursu FIO 2017. Rozstrzygnięcie znajduje się w ostatniej kolumnie: P - pozytywne, N - negatywne. Listy wyników dostępne są w formacie pdf. >Wyniki odwołań od oceny formalnej - Priorytet 3 i 4 <<< >Lista projektów przekazanych do oceny