WOLONTARIAT SENIORALNY

Wolontariat senioralny jest bardzo ważny ze względu na to, że osoby te mają więcej wolnego czasu, a także duży bagaż życiowego doświadczenia. Wolontariusze senioralni często opisywani są jako osoby ciepłe, odpowiedzialne i zaangażowane w niesienie pomocy innym ludziom. Seniorów można spotkać przy wolontarystycznych działaniach akcyjnych (zbiórka żywności, Wigilia dla bezdomnych), jak również przy działaniach wymagających regularnego zaangażowania np. pomoc w hospicjum, świetlicach socjoterapeutycznych.

; ;