logo Gdynia pozarządowa

GCOP to współfinansowana ze środków miejskich jednostka, odpowiedzialna za współpracę z sektorem pozarządowym. Centrum powstało jako jednostka miejska w 1996 roku i od tego czasu istnieje w świadomości każdej gdyńskiej organizacji jako miejsce, w którym zawsze mogą uzyskać niezbędną pomoc oraz informację. 

Wychodząc naprzeciw potrzebom III sektora oraz dążąc do pełnej realizacji zasad partnerstwa oraz pomocniczości zapisanych w Wieloletnim Programie Współpracy z organizacjami pozarządowymi z dniem 1 lipca 2015 roku postanowiono przekazać prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert.

Konkurs wygrała oferta wspólna złożona przez dwa gdyńskie stowarzyszenia: Stowarzyszenie In Gremio oraz Stowarzyszenie OVUM.

Od 1 stycznia 2016 roku Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych jest prowadzone samodzielnie przez Stowarzyszenie In Gremio.

Wraz z kolejnym otwartym konkursem ofert na prowadzenie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych w kolejnych latach od 01 lipca 2017 do 30 czerwca 2019 roku Centrum pozostaje pod kierownictwem Stowarzyszenia In Gremio.

Do jednych z głównych zadań Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych należy, oprócz ogólnie pojmowanej współpracy z gdyńskimi organizacjami, przeprowadzanie inicjatyw mających na celu integrację środowiska sektora obywatelskiego oraz promowanie działań NGO’sów wśród mieszkańców Gdyni.

Ponadto osoby posiadające ciekawe pomysły, chcące dokonać czegoś dla innych lub zastanawiające się nad aktywnością w sektorze pozarządowym powinny odwiedzić Centrum, ponieważ uzyskają w nim niezbędne informacje o tym jak założyć własną organizację – stowarzyszenie lub fundację i jak wiele daje wolontariat.

Przedstawiciele organizacji znajdą w GCOP wszelkie potrzebne informacje na temat szkoleń, konferencji, wykładów, lokalne kontakty z zasobów Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych, literaturę i akty prawne przydatne w pracy organizacji, a przede wszystkim ludzi chętnych do współpracy.

Pracownicy GCOP posiadają niezbędną wiedzę oraz kwalifikacje, dzięki którym pomogą przebrnąć przez wszelkie formalności oraz przepisy związane z sektorem obywatelskim.

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych to także galeria dostępna zarówno dla profesjonalistów, jak i amatorów, zwłaszcza podopiecznych gdyńskich organizacji. Ponadto, od poniedziałku do piątku, spotykają się tu przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. aktywności obywatelskiej

Od dnia 29 listopada 2011 roku funkcję pełnomocnika pełni Michał Guć.

Głównym zadaniem pełnomocnika jest reprezentowanie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi, która ma na celu podnoszenie poziomu partnerstwa pomiędzy samorządem i organizacjami, a także wypracowywania nowych rozwiązań służących poprawie i podwyższaniu poziomu działań realizowanych na rzecz mieszkańców Gdyni. Pełnomocnik reprezentuje Prezydenta Miasta Gdyni również w sprawach dotyczących aktywności, partycypacji obywatelskiej i konsultacji społecznych.

Kontakt z pełnomocnikiem: mailto:m.guc@gdynia.pl

; ;