ksiega-01 (1)Wiele organizacji ma wątpliwości co do regulacji prawnych dotyczących ich działalności. Jeśli zastanawiacie się czy obowiązuje Was utworzenie odrębnej strony BIP lub też nie wiecie w jaki sposób sporządzić umowę darowizny z darczyńcą itd. możecie skonsultować się ze specjalistą. Udzielane porady są całkowicie bezpłatne i poufne. Nie ma limitu konsultacji, z których można skorzystać. Jedynym warunkiem jest to, aby zgłaszane sprawy związane były bezpośrednio z organizacją i jej zakresem działań.

Z pomocy prawnika można skorzystać w siedzibie GCOP, mailowo, listownie. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę.

Aby umówić się na spotkanie zapraszamy do kontaktu.

Porady można będzie zasięgnąć m.in. w następujących dziedzinach:

 • prawo stowarzyszeń i fundacji,
 • działalność pożytku publicznego i uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • procedury administracyjne i sądowo-administracyjne,
 • postępowanie rejestrowe (KRS),
 • dostęp do informacji publicznej,
 • odpowiedzialność karna i cywilnoprawna organizacji i członków zarządów,
 • prawo autorskie i ochrona danych osobowych,
 • likwidacji organizacji,
 • zmian w statucie lub reprezentacji,
 • prawa pracy,
 • ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
 • umów sponsorskich,
 • prawo autorskie w szczególności; wykorzystywanie wolnych licencji, tworzenie umów autorskich
 • problemów lokalowych (użytkowanie, wynajem itp.).

; ;