Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Pytania i odpowiedzi

ask-question-1-ff9bc6fa5eaa0d7667ae7a5a4c61330c2

W tym dziale będziemy umieszczać na odpowiedzi najczęściej zadawane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także mieszkańców Gdyni.

Tak, ponieważ od 1 lipca br. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zostało przekazane dwóm stowarzyszeniom: In gremio oraz OVUM. W związku z tym zdarzeniem konieczne jest stworzenie nowego Gdyńskiego Banku III Sektora, ponieważ obecna oferta poszerza wcześniejszą, a informacje zawarte w ankiecie pozwolą lepiej dopasować profil działań do struktury gdyńskiego III sektora. Prosimy o możliwie najdokładniejsze wypełnienie ankiet – dzięki temu informacje przekazywane Państwu przez biuro GCOP będą zawierały wyłącznie te, które będą Państwa interesowały.

; ;

Informacje o planowanych szkoleniach będą udostępniane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, jednakże będziemy się starali informować o nich możliwie wcześnie. Pełny harmonogram szkoleń będzie odpowiadał zapotrzebowaniu, które przedstawią Państwo w ankietach, stąd znany jest obecnie częściowy zakres.

; ;

Tak. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych dalej będzie miejscem, w którym nieodpłatnie będzie możliwe zorganizowanie spotkania. W dalszym ciągu możliwe będzie zarezerwowanie stałych godzin.

Od początku sierpnia 2015 r. tworzymy na nowo kalendarz rezerwacji przestrzeni – wszystkie organizacje, które chcą posiadać stałe godziny użyczenia przestrzeni prosimy o kontakt z biurem GCOP.

; ;

; ;