Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Emilii Łowkiel Matka Natura

Dnia 9 kwietnia 2020 roku do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Fundację Emilii Łowkiel Matka Natura z siedzibą w Gdyni, ul. Starowiejska 25A/9, dotycząca zadania pod nazwą: Przebudzenie Matki Natury. Projekt zakłada wsparcie rodziców poprzez poprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych online z zakresu rodzicielstwa, „przybliżające rodzicom tematykę kangurowania, chustonoszenia, masażu niemowlęcego a także karmienia

Fundusz Sąsiedzki Gdynia odNowa

Chcecie wspierać inicjatywy sąsiedzkie w Gdyni? Szukacie możliwości włączania mieszkańców w życie ich dzielnicy? Zachęcamy do współpracy w realizacji zadania pod hasłem Fundusz Sąsiedzki Gdynia odNowa. Kogo szukamy? Szukamy organizacji pozarządowej, która podejmie się roli operatora Funduszu i poprowadzi konkursy na tzw. mini-granty dla mieszkańców. Waszym zadaniem będzie zachęcenie mieszkańców do wykreowania ciekawych inicjatyw sąsiedzkich,

„Podaj dalej ciepło – edycja 2019”- zgłoszenia do 28.02.2019r.

„Podaj dalej ciepło – edycja 2019”   Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pożytku publicznego, prowadzących działania na terenie Gdyni   Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw zrealizowanych w 2018 roku lub projektów będących w toku, na których rozwój lub kontynuację chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe wsparcie.   Tematem tegorocznej edycji są „Innowacje społeczne na ludzką miarę”.   Oczekujemy na zgłaszanie

Serdecznie zapraszamy na kolejny termin szkolenia z ubiegania się o finansowanie w gminnych (gdyńskich) konkursach grantowych 20.12.2018

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku szkolenie z ubiegania się o finansowanie w gminnych (gdyńskich) konkursach grantowych   Data szkolenia: 20.12.2018r. w godzinach 15.00 – 19.00 W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą skutecznego ubiegania się o dofinansowanie ze środków publicznych. Dowiedzą się jak przygotować wniosek o dotację, jak wygląda procedura oceny wniosku,

Program Otwarty IKM – środki na realizacje projektów na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne, edukacyjno-kulturalne w sieni (przestrzeni) Instytutu Kultury Miejskiej

Szanowni Państwo, Chcielibyśmy zaprosić pomorskie organizacje pozarządowe i grupy nieformalne do udziału w programie Otwarty IKM. Otwarty IKM to program, dzięki któremu można zrealizować projekty (otwarte i bezpłatne dla uczestników i uczestniczek) na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne, edukacyjno-kulturalne w sieni (przestrzeni) Instytutu Kultury Miejskiej. Zapewniamy wsparcie finansowe, merytoryczne, promocyjne i techniczne. W jesiennym naborze wniosków można

Ogłoszenie konkursu – asystent społeczny OzN

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”  Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Oferta terapeutyczna uzupełniająca dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin

Prezydent Miasta GdyniNa podstawie Zarządzenia Nr 7606/18/VII/R z dnia 14.03.2018 r. ogłasza otwarty konkurs ofert z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu uzupełniającej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Przewidywana kwota dotacji w 2018 r. na realizację zadania objętego konkursem wynosi 55.200,00 PLN. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu znajdą się w

OTWARTY KONKURS OFERT: projektowanie wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego

PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku 1.    Podstawa prawna konkursu 1.1.   Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,

Konkurs – poprawa sprawności i wsparcie osób z chorobą otępienną

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego, na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni.     Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 30 ust. 2