Nie istnieje zamknięty katalog działań, jakimi możesz zająć się jako wolontariusz. Podejmowane przez Ciebie aktywności powinny wynikać z działań organizacji na rzecz, której podejmujesz się wolontariatu, ale też przede wszystkim z Twoich; umiejętności, zainteresowań i zdolności. Ważna jest ilość czasu oraz charakter podejmowanych działań wolontarystycznych (czy jest to działanie akcyjne i jednorazowe, czy też ma charakter długofalowy).

Przykładowe rodzaje pracy wolontarystycznej:

  • pomoc w sprawnym przebiegu dużych eventów miejskich (np. mecz, maraton, wystawa, targi, warsztaty, festyny, itp.),
  • pomoc osobom chorym i umierającym,
  • pomoc w drobnych czynnościach życia codziennego osobom potrzebującym wsparcia (np. organizacja czasu wolnego dla chorego dziecka, robienie zakupów, sprzątanie, jak i zwyczajne spędzenie czasu z osobą samotną, która ma ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, itd.),
  • pomoc w nauczaniu (np. korepetycje szkolne, uczenie języka obcego, jak również prowadzenie wykładów na Uniwersytetach Trzeciego Wieku),
  • pomoc przy pracach biurowych,
  • specjalistyczna pomoc wynikająca z posiadanej wiedzy (np. w zbudowaniu strony internetowej, tłumaczeniach, profesjonalnym poradnictwie prawnym, psychologicznym, księgowym, wsparcie logistyczne w organizowanych działaniach o dużym zasięgu, itp.),
  • pomocy w rozwoju społecznym lub ekonomicznym w innych krajach,
  • pomoc w realizacji konkretnego zadania (np. sadzenie lasów, pomoc na farmie ekologicznej).

; ;