Wolontariuszem możesz zostać w każdym wieku!

Zdarza się jednak, że przy wykonywaniu niektórych działań warunkiem koniecznym podpisania umowyniu usług wolontarystycznych może być osiągnięcie pełnoletności. Kryterium wieku może wynikać z przepisów prawa (np. w przypadkach pracy wolontarystycznej w poradniach specjalistycznych) lub też być narzucone niezależnie przez organizatora wolontariatu.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi zawierania umów zawartymi w Kodeksie Cywilnym w sytuacji, jeżeli masz mniej niż 13 lat umowę wolontarystyczną w Twoim imieniu zawierają rodzice lub prawni opiekunowie. W przypadku jeśli ukończyłeś 13 lat ale nie jesteś jeszcze osobą pełnoletnią możesz samodzielnie zawrzeć umową wolontarystyczną, ale musisz mieć jednocześnie zgodę (najczęściej pisemną) rodzica lub prawnego opiekuna.

; ;