Możliwości wolontariatu jest bardzo dużo zarówno w samej Gdyni, Polsce, jak również na całym świecie. Najpopularniejszym rodzajem wolontariatu jest praca na rzecz organizacji pozarządowych. Wolontariusze mogą działać w różnych dziedzinach i podejmować bardzo zróżnicowane formy aktywności np. pomagają w realizacji projektów, wpierają działania promocyjne, pomagają w wyprowadzaniu psów ze schroniska na spacer itd.

Wyróżniamy wiele różnych rodzai wolontariatu, w zależności od okresu jego trwania, wieku wolontariuszy oraz rodzaju podejmowanych działań.

; ;