Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Współpraca międzynarodowa – konkursy grantowe

Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją dotyczącą konkursów grantowych na współpracę międzynarodową. Jest to informacja o dwóch programach: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią na rzecz współpracy międzypokoleniowej – BeFORme w

Zwiększ potencjał swojej organizacji poprzez udział w programie doradczo-szkoleniowym.

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu CERV (Citizens, Equality, Rights and Values). Celem projektu jest wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, działających na obszarach wiejskich i w miastach do 50 tys. mieszkańców oraz promowanie wartości europejskich i praw zawartych w Karcie Praw Podstawowych. Zauważyłeś problem w społeczności lokalnej, w której działa

Ruszył konkurs na mikrogranty na rozwój młodych organizacji

Nabór wniosków w konkursie na mikrogranty w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny będzie trwał do 8 maja 2023 roku (do 12:00). O dofinansowanie mogą się ubiegać młode organizacje, zarejestrowane nie wcześniej niż 28 lutego 2020 roku. Czym są mikrogranty na rozwój młodych organizacji? Mikrogranty to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji, które zostaną przeznaczone na realizację

Fundusz solidarności z Ukrainą

Fundusz utworzony w lutym 2022 po agresji Rosji na Ukrainę oferuje wsparcie organizacjom społecznym, które udzielają pomocy osobom uciekającym przed wojną w Ukrainie. W 2022 roku wsparcie z Funduszu otrzymać mogły zaproszone imiennie organizacje społeczne, które świadczyły pomoc humanitarną, medyczną, prawną, psychologiczną, socjalno-bytową osobom przekraczającym granicę oraz wsparcie podczas ich pobytu w Polsce. Konkurs dotacyjny

Działasz na rzecz Ukrainy i uchodźców? Sprawdź fundusze w specjalnej zakładce w serwisie fundusze.ngo.pl

W serwisie fundusze.ngo.pl udostępniona została specjalna zakładka „Wsparcie działań na rzecz Ukrainy i uchodźców”. W niej można znaleźć aktualne konkursy grantowe: ogólnopolskie, zagraniczne oraz lokalne. Wsparcie oferowane przez programy dotyczy wielu aspektów życia uchodźców z Ukrainy oraz innych krajów. Można uzyskać wsparcie np. na organizację warsztatów edukacyjnych i pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych

Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci), największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie wpłynie

Nabór do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022

Szanowni Państwo, jeszcze tylko przez tydzień można składać wnioski do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej". O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór trwa do 16 maja 2022 r. do godz. 15.59. W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa" można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym

Pierwsze nabory – programy INTERREG transnarodowe i międzyregionalny

Szanowni Państwo, przekazujemy garstkę ważnych informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej O PIERWSZYCH KONKURSACH w programach INTERREG transnarodowych i międzyregionalnym: INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 1.nabór projektów - zapowiedź w listopadzie br. oficjalne otwarcie w lutym 2022 r. *priorytety 1-3 i ich cele szczegółowe *projekty główne (core): bez ograniczeń budżetowych, do 35 partnerów, do 36 miesięcy *projekty małe: do 500 tys. euro, min. 3 partnerów, do 24 miesięcy *pakiet wnioskodawcy: podręcznik, warunki naboru, wzory umów - planowane zatwierdzenie w połowie listopada *konsultacja pomysłów na projekt - tylko jedna - obowiązkowa - możliwa od grudnia br. *możliwość

Dodatkowy nabór-Start!

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji

Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!  Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym