Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Działasz na rzecz Ukrainy i uchodźców? Sprawdź fundusze w specjalnej zakładce w serwisie fundusze.ngo.pl

W serwisie fundusze.ngo.pl udostępniona została specjalna zakładka „Wsparcie działań na rzecz Ukrainy i uchodźców”. W niej można znaleźć aktualne konkursy grantowe: ogólnopolskie, zagraniczne oraz lokalne. Wsparcie oferowane przez programy dotyczy wielu aspektów życia uchodźców z Ukrainy oraz innych krajów. Można uzyskać wsparcie np. na organizację warsztatów edukacyjnych i pomocy psychologicznej dla dzieci i osób dorosłych

Organizacja wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowni Państwo, W związku z kryzysem uchodźczym wywołanym agresją zbrojną Rosji na niepodległe państwo Ukrainy, granicę Rzeczypospolitej Polskiej przekroczyło ponad 2,7 mln uchodźców. Ze względu na płeć i wiek imigrantów (kobiety i dzieci), największym problemem stojącym przed Polską jest organizacja i aktywizacja dzieci oraz ich mam w okresie wakacji. Zamknięcie placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym okresie wpłynie

Nabór do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 2022

Szanowni Państwo, jeszcze tylko przez tydzień można składać wnioski do programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej". O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór trwa do 16 maja 2022 r. do godz. 15.59. W programie dotacyjnym „Koalicje dla Niepodległa" można wnioskować o dofinansowanie w wysokości od 5 tys. do 30 tys. złotych brutto, przy czym

Pierwsze nabory – programy INTERREG transnarodowe i międzyregionalny

Szanowni Państwo, przekazujemy garstkę ważnych informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej O PIERWSZYCH KONKURSACH w programach INTERREG transnarodowych i międzyregionalnym: INTERREG REGION MORZA BAŁTYCKIEGO 2021-2027 1.nabór projektów - zapowiedź w listopadzie br. oficjalne otwarcie w lutym 2022 r. *priorytety 1-3 i ich cele szczegółowe *projekty główne (core): bez ograniczeń budżetowych, do 35 partnerów, do 36 miesięcy *projekty małe: do 500 tys. euro, min. 3 partnerów, do 24 miesięcy *pakiet wnioskodawcy: podręcznik, warunki naboru, wzory umów - planowane zatwierdzenie w połowie listopada *konsultacja pomysłów na projekt - tylko jedna - obowiązkowa - możliwa od grudnia br. *możliwość

Dodatkowy nabór-Start!

Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza. Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych, działających na rzecz dobra wspólnego. Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Fundacji Pokolenia, Stowarzyszenia EDUQ, Fundacji

Czas start! Rusza Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY

Masz pomysł na działania w swojej okolicy? Nie wiesz skąd pozyskać środki na jego realizację i od czego zacząć? A może chcesz wzmocnić swoją młodą organizację? Fundusz Nowy AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!  Nowy, bo tworzony w nowym, większym partnerstwie, którego liderem jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych, opartym o otwartość, zaufanie i solidarność, tworzącym

Ruszył nabór pomysłów do Inkubatora Innowacji Społecznych „Generator Dostępności”

Szanowni Państwo, dzisiaj ruszył nabór pomysłów do Inkubatora Innowacji Społecznych "Generator Dostępności", który oferuje granty (ok. 35 tys. zł) na nowe rozwiązania dla osób starszych i/lub z niepełnosprawnościami. Naborowi towarzyszyć będą trzy spotkania online - warsztaty kreatywne poświęcone innowacjom społecznym. Sesje odbędą się na platformie Zoom, do wyboru jeden z trzech terminów: 11.05.2021 (wtorek) – 10:00-14:00,

Oferta realizacji zadania publicznego Fundacji Emilii Łowkiel Matka Natura

Dnia 9 kwietnia 2020 roku do Urzędu Miasta Gdyni wpłynęła oferta złożona przez Fundację Emilii Łowkiel Matka Natura z siedzibą w Gdyni, ul. Starowiejska 25A/9, dotycząca zadania pod nazwą: Przebudzenie Matki Natury. Projekt zakłada wsparcie rodziców poprzez poprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych online z zakresu rodzicielstwa, „przybliżające rodzicom tematykę kangurowania, chustonoszenia, masażu niemowlęcego a także karmienia

Informacja o Programie UE – ” Europa dla obywateli”

Szanowni Państwo . „Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego. Zapraszamy do konkursu. PLAKAT_Informacje (5)podstawowe_EDO_final

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku.

Wojewoda Pomorski ogłosił, w dniu 23 marca 2020 r., otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku. Termin składania ofert mija 30 kwietnia br. Szczegóły pod linkiem: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/wydzialy/26-wydzial-polityki-spolecznej/ogloszenia-i-komunikaty/3078-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-pomocy-spolecznej-w-2020-roku Oferta realizacji zadania - instrukcja wypełniania OGŁOSZENIE KONKURSU 2020 Za: Pomorski Urząd Wojewódzki