liderAktualnie coraz większy nacisk kładzie się na sieciowanie organizacji zgodnie z zasadą, że „razem możemy więcej”. Wielu dużych grantodawców w pewien sposób promuje projekty składane przez organizacje w partnerstwie np. poprzez przeznaczanie większych środków finansowych w przypadku ofert wspólnych czy partnerskich. Spotkania liderów na neutralnym terenie jaki stanowi GCOP będą płaszczyzną do tworzenia wspólnych strategii  i wskazania, że  więcej nas łączy niż dzieli. Osobiste poznanie liderów z innych organizacji ułatwia nawiązanie partnerskich relacji i zbadanie możliwości wykorzystania wspólnych zasobów.  Podczas rozmów liderzy mogą zorientować się co ich organizacje mogą sobie nawzajem dać.

Zjawisko sieciowania polegające na łączeniu organizacji pozarządowych w bardziej lub mniej formalny sposób jest obecne. Organizacje pozarządowe, czy chcą czy nie, funkcjonują  w pewnej sieci powiązań choćby ze względu na tożsame cele działań i związane z nimi oferty dla mieszkańców. Organizacje bardzo dobrze znają konkretne problemy i potrzeby mieszkańców w zakresie tematyki stanowiącej główny cel działań ngo. Bywa jednak, że pojedyncza organizacja dysponuje zbyt małą siłą przebicia i zbyt małymi środkami by podjąć się rozwiązania konkretnego problemu. Aby popatrzeć na problem z innej perspektywy i wypracować efektywny sposób działania warto ze sobą współpracować i to współpracować w sposób stały, a nie tylko akcyjny.

Planujemy spotkania na które zapraszani będą liderzy gdyńskich ngo – zarówno liderzy organizacji młodych, jak i organizacji o większym doświadczeniu. Pozwoli to na swobodną wymianę myśli i uwag, i może zwiększyć pulę pomysłów i wiedzę obu typów organizacji.

Poza możliwością przedstawienia swoich planów i przedyskutowania ewentualnych partnerstw (formalnych i nieformalnych) chcemy by na spotkaniach tych liderzy mogli omówić również inne ważne kwestie m.in:

 • współpracę ngo z innymi instytucjami i placówkami,
 • stabilność finansową organizacji,
 • problem wypalenia zawodowego  liderów,
 • umiejętność delegowania zadań,
 • wizerunek organizacji w świadomości społecznej ,
 • problemy z zasobami ludzkimi,
 • kreowanie nowych liderów,
 • zarządzanie kadrami,
 • kompetencje liderskie i samorozwój,
 • wykorzystywanie potencjału doświadczonych członków organizacji – mentorstwo,
 • radzenie sobie z kryzysami w ngo,
 • motywowanie, budowanie zaangażowania i współodpowiedzialności członków organizacji,
 • wykorzystywanie zasobów i potencjału organizacji,
 • budowanie dobrych relacji wewnątrz  organizacji i poza nią.

  ; ;