Poznaj bliżej gdyńskie organizacje pożytku publicznego (klik).

L.P. KRS NAZWA
1 0000007534 STOWARZYSZENIE „CHRYSTUS DLA NARODÓW – POLSKA”
2 0000008919 IN GREMIO
3 0000133070 AUTOMOBILKLUB MORSKI- KLUB OBYWATELSKI W GDYNI
4 0000030138 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ „DARU POMORZA” W GDYNI
5 0000015596 STOWARZYSZENIE PROMOCJI ARTYSTÓW WYBRZEŻA ERA-ART
6 0000018943 ZRZESZENIE KASZUBSKO-POMORSKIE ODDZIAŁ W GDYNI
7 0000022913 FUNDACJA „O DACH DLA HISTORII MARYNARKI WOJENNEJ RP”
8 0000060055 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW GDYNI
9 0000030276 TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ORŁOWA
10 0000069730 OGÓLNOPOLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY ZWIERZĄ OTOZ ANIMALS- SCHRONISKO „CIAPKOWO”
11 0000040811 STOWARZYSZENIE OSÓB Z WADĄ SŁUCHU „CISZA”
12 0000044542 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA
13 0000047797 STOWARZYSZENIE RODZIN CHORYCH NA ZESPÓŁ MARFANA ORAZ INNE ZESPOŁY GENETYCZNIE UWARUNKOWANE „POMÓŻMY NASZYM DZIECIOM”.
14 0000050294 STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZAWODOWEGO I OSOBISTEGO „ZIELONA MYŚL”
15 0000053057 STOWARZYSZENIE KRZEWIENIA EDUKACJI FINANSOWEJ
16 0000054156 STOWARZYSZENIE AMAZONEK GDYŃSKICH
17  0000226040  POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO MIEJSKIE W GDYNI
18 0000060775 FUNDACJA FUNDUSZ OBRONY NARODOWEJ
19 0000066650 POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY I TECHNIKI HIPERBARYCZNEJ
20 0000068821 GDYŃSKIE TOWARZYSTWO HIPPICZNE
21 0000185445 KRĄG HARCERSKI ” DRZEWO POKOJU”
22 0000077987 MIEJSKI KLUB ŻEGLARSKI „ARKA”
23 0000085977 POLSKIE TOWARZYSTWO BEZPIECZEŃSTWA I NIEZAWODNOŚCI
24 0000348112 INSTYTUT AKTYWIZACJI REGIONÓW
25 0000095198 WOJSKOWY KLUB SPORTOWY „FLOTA” GDYNIA
26 0000101891 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE „FAMILIA”
27 0000106033 STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ PSYCHORUCHOWĄ I ICH RODZINOM „POMOST”
28 0000111694 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIESŁYSZĄCYCH ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ „EFFETHA”
29 0000211790 AKADEMICKI KLUB JEŹDZIECKI TRÓJMIASTO
30 0000114618 POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO – ODDZIAŁ POMORSKI
31 0000118999 NIEZALEŻNY KRĄG INSTRUKTORÓW HARCERSKICH „LEŚNA SZKÓŁKA” IM.HENRYKA WIECZORKIEWICZA
32 0000129145 STOWARZYSZENIE GIMNASTYKI ARTYSTYCZNEJ GDYNIA
33 0000013695 AMERYKAŃSKO-POLSKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE
34 0000136608 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ EDUKACJI I INTEGRACJI „TACY SAMI”
35 0000145034 FUNDACJA DOGTOR
36 0000693861 CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE W GDYNI
37 0000155678 GDYŃSKIE STOWARZYSZENIE PARALOTNIARZY „GLIDE CLUB GDYNIA”
38 0000244740 FUNDACJA POMOC DLA SENIORA IM. DR.JADWIGI TITZ- KOSKO
39 0000258009 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „CHWARZNO”
40 0000191557 FUNDACJA PRZYJACIÓŁ WILNA I GRODNA „SERCE DZIECIOM”
41 0000210045 STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
42 0000463394 FUNDACJA „KWIAT PUSTYNI”
43 0000556581 „SPORTMOVI” FUNDACJA WSPIERANIA I ROZWOJU AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
44 000093655 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNA KOŁO W GDYNI
45 0000387370 FUNDACJA „POKONAJ RAKA”
46 0000229137 STOWARZYSZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE GUZOWATE (POLISH TSC ASSOCIATION)
47 0000217093 STOWARZYSZENIE „OVUM”
48 0000237599 FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU CHIRURGII „VIRIBUS UNITIS” IM. OSKARA JANKAUA
49 0000238997 STOWARZYSZENIE POMOCY ZWIERZĘTOM
50 0000240329 STOWARZYSZENIE RODÓW JAWOROWSKICH
51 0000507575 STOWARZYSZENIE ABSOLWENTÓW GDYŃSKIEJ TRÓJKI „SAGT”
52 0000245254 FUNDACJA DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PODARUJ UŚMIECH”
53 0000250649 FUNDACJA SŁONECZNA JESIEŃ
54 0000255157 UCZNIOWSKI KLUB ŻEGLARSKI „OPTI” CWM
55  0000545944 POMORSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNOŚCI TERENOWEJ „PSAT”
56 0000262786 FUNDACJA „GDYŃSKI MOST NADZIEI”
57 0000270683 STOWARZYSZENIE GDYNIA SOS
58 000053184 TRINITY BROADCASTING NETWORK POLSKA
59 0000231822 FUNDACJA MAGIS
60 0000274840 STOWARZYSZENIE RODZINA KULTURA SPORT- REGIONALNY KLUB SPORTOWY
61 0000518797 ZBIERAJMY RAZEM
62 0000295925 „ADAPA” FUNDACJA NA RZECZ OSÓB Z AUTYZMEM I INNYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU
63 0000312236 FUNDACJA SZKWAŁ – MORZE DLA MŁODZIEŻY
64 0000696825 LEŚNY INSTYTUT MONTESSORI
65 0000320242 FUNDACJA SALUTARIS
66 0000513588 STOWARZYSZENIE NOWOCZESNY SENIOR
67 0000330444 STOWARZYSZENIE „DLACZEGO NIE”
68 0000341169 FUNDACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH – POMERANIAN STUDENTS’ COALITION
69 0000343609 STOWARZYSZENIE ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA BISKUPA
70 0000358021 FUNDACJA „ZMIANY”
71 0000274604 FUNDACJA „BURASEK”
72 0000367665 FUNDACJA NADAKTYWNI
73 0000374172 FUNDACJA WSPARCIA OSÓB Z ZABURZENIAMI KOMUNIKACJI „MIĘDZY SŁOWAMI”
74 0000251770 POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM „MACIUŚ”
75 0000383930 FUNDACJA AKTYWNIE I ZDROWO
76 0000355014 POLSKIE TOWARZYSTWO RAKIETOWE
77 0000386051  STOWARZYSZENIE „CHALLENGE DANCE”
78 0000392300 INSTYTUT GORNHOLD
79 0000415334 KLUB SPORTOWY „BOMBARDIER” GDYNIA
80 0000441552 FUNDACJA PODRÓŻE BEZ GRANIC
81 0000444708 FUNDACJA INICJATYW TWÓRCZYCH „FORDEWIND
82 0000448785 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA MŁODYCH SPORTOWCÓW
83 0000472348 GDYŃSKA FUNDACJA „DOM MARZEŃ”
84 0000584587 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY GALEON
85 0000570261 STOWARZYSZENIE „POD WSPÓLNYM NIEBEM”
86 0000413120 UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „AZYMUT 45”

; ;