Wypisanie Twoich obowiązków jest dość szybie, ponieważ zawierają one jedynie dwa punkty, jednakże są one kluczowe dla współpracy:

  • Musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.
  • Masz obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym porozumieniem.

; ;