Prowadzenie organizacji pozarządowej jest bezpośrednio związane z obowiązkiem prowadzenia księgowości i rachunkowości. Specyfika działalności organizacji pozarządowych wymusza nieco inne spojrzenie i sposób rozliczania tej działalności niż jest to w firmach komercyjnych, w których mają największe doświadczenie podmioty realizujące usługi księgowe dostępne na rynku.

Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób księgować działalność odpłatną, nieodpłatną i/lub gospodarczą, tworzyć plany kont, jakie masz obowiązki w stosunku do urzędu skarbowego – proponujemy konsultacje z księgową doświadczoną we wspieraniu III sektora.

Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy księgowej można skorzystać w siedzibie GCOP, mailowo, listownie. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę.

W celu umówienia na spotkanie zapraszamy do kontaktu z biurem GCOP.

Świadczone poradnictwo dotyczyć będzie m.in.:

  • bieżące księgowanie dokumentów organizacji,
  • rozliczanie do Urzędu Skarbowego,
  • sporządzanie sprawozdania finansowych za rok rozrachunkowy
  • prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej ngo,
  • polityki rachunkowości i planu kont,
  • obowiązków wobec ZUS,
  • działalności odpłatnej i działalności gospodarczej.

; ;