Szanowni Państwo,

Pracodawcy Pomorza wraz z Oddziałem Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Pomorskiego Klastra Ekonomii Społecznej zapraszają na spotkanie poświęcone aktywizacji osób niepełnosprawnych – „Wsparcie z PFRON – nie takie straszne”

Seminarium organizowane jest dla podmiotów ekonomii społecznej z subregionu metropolitalnego oraz przedstawicieli sektora biznesu. Celem seminarium jest przybliżenie uczestnikom/czkom tematyki sytuacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ich dużego potencjału możliwego do wykorzystania na lokalnym rynku pracy

Seminarium odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku w siedzibie Pracodawców Pomorza, al. Zwycięstwa 24 w Gdańsku.

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Program:

10:00 Powitanie Uczestników i rozpoczęcie seminarium

10:10-10:40 – Zatrudnienie osób niepełnoprawnych – wsparcie PFRON – Pan Dariusz Majorek Dyrektor Oddziału Pomorskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Mariusz Justyna – samodzielny referent ds. promocji i informacji

10:40-11:10 – Aktywność oznacza samodzielność – Pani Iwona Krasowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, Pan Radosław Jarema – Doradca zawodowy w WTZ Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji,

11:10-11:40 Doświadczenia Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku – Biuro Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych – Pani Sylwia Kobiałka-Żygo – koordynator projektów, kierownik Biura Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Pani Karolina Biegała – specjalista ds. rekrutacji, organizacji i obsługi beneficjentów ostatecznych, Perspektywa aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych- Pani Paulina Szczurowska – pracownik firmy Simply Service w Gdańsku, Pan Marcin Wasilczuk – pracownik restauracji Twinstar Arkadiusz Jakubowski

11:40-11:50 Przerwa kawowa

11:50-12:20 Dobre praktyki w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami na przykładzie ERGO Hestii – Pani Monika Truszkowska-Bednarek, Prezes Zarządu Fundacji.

12:20-12:40 Aktywizacja osób niepełnosprawnych na przykładzie Spółdzielni Socjalnej 100 Procent – Pani Karolina Krzemińska Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej 100 Procent

12:40-13:00 Dyskusja

13:00 Zakończenie seminarium

 

Formularz zgłoszeniowy seminarium 24.05.

Zaproszenie 24.05.2018 – seminarium