W ramach prowadzenia kampanii 1% chcemy zaproponować różnorodne działania zachęcające mieszkańców Gdyni do zrobienia odpisu podatku na rzecz wsparcia gdyńskich organizacji.

Planujemy następujące działania:

  • Utworzenie bezpłatnych punktów wypełniania rocznych deklaracji PIT adresowanych do podatników którzy zadeklarują, że 1% ich podatku przekaża na wsparcie gdyńskich NGO. Formuła ta będzie również otwarta dla organizacji pozarządowych – oznacza to, że każda zainteresowana organizacja może dodatkowo włączyć w to działanie własnego księgowego, który będzie pomagał wypełnić zeznania podatkowe, i w tym wypadku odpis dokonywany byłby konkretnie na rzecz organizacji którą reprezentowałby. Akcja ta będzie szeroko promowana w prasie, mediach społecznościowych, na plakatach itp. (Czas trwania akcji marzec- kwiecień).
  • Aktywną promocję wśród mieszkańców Gdyni, młodzieży szkolnej oraz studentów do propagowania idei przekazywania 1% podatku wśród osób najbliższych.
  • Przeprowadzenie długoterminowej akcji informacyjnej skupionej wokół gdyńskich organizacji pożytku publicznego, w tym wykorzystanie środków komunikacji publicznej i przestrzeń obiektów miejskich.

; ;