letter-mail-envelope

Organizacje, które wyrażą taką wolę i podpiszą z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych stosowną umowę będą mogły podawać adres GCOP tj. ul. 3 maja 27-31 w Gdyni, jako swój adres korespondencyjny.

W siedzibie GCOP będzie znajdowała się przegródka na pocztę. Odbiór korespondencji będzie możliwy w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-19:00.

; ;