WOLONTARIAT AKCYJNY

Wolontariat akcyjny charakteryzuje się krótkoterminowym zaangażowaniem wolontariusza. W większości dotyczy on pomocy ze strony wolontariuszy przy organizacji lub przeprowadzeniu konkretnej akcji/wydarzenia, np. zbiórki produktów spożywczych, kwesty na cmentarzu, charytatywnego koncertu, organizacji wydarzeń kulturalnych lub sportowych itp.

Jeżeli współpraca z wolontariuszem trwa krócej niż 30 dni, organizacja nie ma obowiązku spisywania umowy o współpracy trzeba natomiast pamiętać o zapewnieniu ubezpieczenia NNW.

; ;