Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Informacja o Programie UE – ” Europa dla obywateli”

Szanowni Państwo . „Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz dialogu międzykulturowego. Zapraszamy do konkursu. PLAKAT_Informacje (5)podstawowe_EDO_final ;

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku szuka do swojego zespołu Koordynatora Wolontariatu

KOORDYNATOR WOLONTARIATU Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą oddział w Gdańsku szuka do swojego zespołu osoby pragnącej zaangażować się całym sercem w niesienie i organizację pomocy dla osób chorych poprzez realizowanie następujących zadań: *             Prowadzenie spotkań i naboru wolontariuszy *             Organizowanie i planowanie działań *             Nadzorowanie pracy wolontariuszy *             Dbanie o dobre relacje w grupie oraz twórczą atmosferę pracy *             Prowadzenie administracji *             Rozwijanie projektu wolontariatu Od kandydatów oczekujemy: *             Dobrze rozwiniętych umiejętności interpersonalnych *             Empatii, uważności i otwartości na drugiego człowieka *             Umiejętności kierowania grupą wolontariuszy *             Kreatywności *             Umiejętności angażowania i motywowania innych do działań na rzecz osób potrzebujących *             Doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku *             Znajomości Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. *             Umiejętności przygotowywania projektów graficznych. Dokumenty aplikacyjne - CV oraz list motywacyjny, opisujący dlaczego pragniesz pracować w takim miejscu, prosimy o przesyłanie na adres: j.wilinska@muko.gda.pl ; ;

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities 2018)

W związku z tegoroczną edycją Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (European Week of Regions and Cities 2018), która odbędzie się w dn. 8-11 października w Brukseli, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” zaprasza do udziału w tym wydarzeniu. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne wydarzenie organizowane przez Komisję Europejską i Komitet Regionów od 2003 r. Hasło przewodnie tegorocznej

Bank Żywności w Trójmieście poszukuję Team leaderów i Wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności! 1-3 grudzień :)

Bank Żywności w Trójmieście poszukuję Team leaderów i Wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności. Dołącz do energicznego teamu wolontariuszy przy Bożonarodzeniowej Zbiórce Żywności! Zostań Wolontariuszem przy zbiórce żywności! Czym się będziesz zajmować jako Wolontariusz? - zorganizowanie wsparcia żywieniowego w okresie Bożonarodzeniowym dla osób potrzebujących na terenie Trójmiasta poprzez udział w zbiórce żywności w sklepach - zachęcanie

Konsultacje z księgową

Uprzejmie informujemy, że dnia 25 września 2015r w piątek w godzinach 16.00-18.00 w siedzibie Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych odbywać się będą konsultacje z księgową. Gwarantujemy całkowitą poufność udzielanych porad! Z pomocy księgowej można skorzystać w siedzibie GCOP, mailowo, listownie. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę.

Przewodnik dla organizacji

  Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce przewodnik dotyczący przygotowania projektów w ramach konkursu FIO. Został on napisany przez pracowników zajmujących się FIO w Departamencie Pożytku Publicznego MPiPS. Przewodnik dostępny na stronie internetowej. ; ;

Wnioski organizacji pozarządowych w trybie 19a

Prezydent Miasta Gdyni, ogłasza w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.) treść złożonych ofert: Oferta Gdyńskiego Towarzystwa Koszykówki na realizację zadania publicznego w zakresie „Sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w koszykówce dziewcząt w kategoriach

Wnioski Gdyńskiego Klubu Koszykówki Arka

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza, w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2014 r., z późn.zm.) treść ofert złożonych przez Gdyński Klub Koszykówki Arka na realizację zadań publicznych pt.: 1. "Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2015 r. zakresie

Informacja o ofercie złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON

Informujemy, że do Samodzielnego Referatu ds. Osób Niepełnosprawnych wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym SPON z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 783 dotycząca realizacji zadania: Poprawa sprawności osób niepełnosprawnych przy użyciu aparatu Sollux. Oferta rozpatrywana będzie zgodnie z art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.