Nie wiemy, jaka jest Twoja motywacja do podjęcia wolontariatu, ale wiemy, że ludzie stają się wolontariuszami z wielu różnych powodów np.:

 • potrzeby niesienia pomocy potrzebującym (dzieciom, seniorom, chorym, umierającym lub też zwierzętom),
 • z chęci sprawdzenia się, w jakiejś dziedzinie życia przed podjęciem pracy etatowej,
 • zwiększenia swoich umiejętności w praktyce,
 • chęci przeżycia przygody,
 • prezentacji dokonań i doświadczenia przed potencjalnym pracodawcą,
 • potrzeby dzielenia się z innymi swoim doświadczeniem i wiedzą,
 • indywidualnych zasad moralnych lub religijnych,
 • chęci rozwinięcia talentów i zainteresowań,
 • potrzeby poznania ludzi, którzy mają podobne cele,
 • zaimponowania bliskim,
 • znalezienia partnera życiowego,
 • z chęci poczucia się potrzebnym innym ludziom.

; ;