Gdyńskie Forum Pozarządowe to plenarne spotkanie działających w naszym mieście organizacji pozarządowych, służące wymianie doświadczeń, pomysłów oraz prezentacji wspólnych inicjatyw, a także wypracowaniu priorytetów współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i III sektorem na kolejny rok.

Tegoroczne odbywające się w kompleksie konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, poświęcone będzie wyborom reprezentacji gdyńskich organizacji do zespołów działających przy Prezydencie Miasta Gdyni. Będzie to również miejsce, w którym zostanie zaprezentowana  oferta Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzonego przez stowarzyszenie In gremio.

; ;