Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

Celem ustawodawcy było zapewnienie równowagi pomiędzy zabezpieczeniem podstawowych uprawnień wolontariuszy, a elastycznością stosunku prawnego.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat kliknij tutaj:

  ; ;