Impreza zwykła nie ma charakteru imprezy masowej, tzn. nawet jeśli jest dostępna dla wielu osób to ilość osób biorących w niej udział nie kwalifikuje jej jednak do tego, żeby uznać ją za imprezę masową. To, czy coś jest imprezą masową czy zwykłą odróżnia się więc przede wszystkim po liczbie uczestników. Liczba ta jest różna w zależności od rodzaju imprezy i miejsca, w którym jest ona organizowana.

Jeśli chodzi o charakter to imprezy zwykłe można podzielić np. na:
 • sportowe (np. piknik sportowy) lub artystyczno-rozrywkowe (np. koncert), w których liczba miejsc dla uczestników nie przekracza liczby określonej w ustawie dla imprezy masowej (patrz dalej informacje nt.);
 • sportowe – współzawodnictwo dzieci i młodzieży (mecz, turniej dla dzieci lub młodzieży);
 • sportowe organizowane wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych;
 • rekreacyjne organizowane na otwartym ogólnodostępnym (w sensie potocznym ogólnodostępny tzn. dostępny dla ogółu, a nie dla wybranych osób, np. mogą to być imprezy w parku, na placu, w hali, na stadionie, jeżeli nie ma biletów, zaproszeń i uczestnicy mogą swobodnie wchodzić i wychodzić) oraz nieodpłatnym terenie. „Nieodpłatny” tzn. że nie ma żadnych opłat czy biletów za wstęp, np. piknik organizowany przez miejscowy klub sportowy w parku miejskim dla wszystkich chętnych albo na stadionie, na który w czasie trwania imprezy rekreacyjnej można wejść swobodnie i nieodpłatnie. Opisane zasady dotyczą tylko imprez rekreacyjnych, czyli mających na celu aktywny wypoczynek uczestników, nie jest imprezą rekreacyjną np. mecz, choćby amatorów, na którym uczestnicy są wyłącznie widzami;
 • towarzyskie, rodzinne (np. wesele);
 • religijne (np. zjazd Świadków Jehowy, msza polowa);
 • wydarzenia społeczne (np. zjazd członków danego stowarzyszenia, spotkanie organizacji z całego kraju),
 • wydarzenia organizowane w teatrach, operach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach, a także organizowane w szkołach i placówkach oświatowych (np. rozpoczęcie roku szkolnego na terenie szkoły);
 • wystawy, koncerty, przedstawienia plenerowe oraz imprezy na terenie gminnym (jeżeli teren, na którym ma odbyć się impreza należy do gminy lub innej jednostki samorządu terytorialnego, trzeba uzyskać zgodę tego urzędu);
 • odbywające się na drogach publicznych oraz zgromadzenia publiczne – więcej poniżej.
Tak więc, jeżeli impreza:
 • odbywa się na terenie prywatnym, czyli zamkniętym, nie ogólnodostępnym (np. w siedzibie organizacji, w domu prywatnym, ogrodzie, klubie, restauracji, czyli takim, który powoduje, że impreza ma charakter towarzyski);
 • i nie wiąże się z wykorzystaniem ulicy lub drogi (zajęciem pasa drogowego np. ulicy, chodnika, pobocza);
 • lub jest skierowana do liczby osób mniejszej niż wskazana w ustawie o imprezach masowych;
to nie wymaga uzyskania żadnych szczególnych zezwoleń urzędowych. Odbywa się ona na podstawie umowy/ustaleń pomiędzy właścicielem terenu a organizatorem.

; ;