Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego – WYNIKI WYBORÓW

Zakończyły się wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024-2027 (GRDPP). Rada jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących współpracy tych organizacji z Miastem Gdynia. Od roku 2017 pozarządowi członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych.

Spotkanie edukacyjno-informacyjne – Jak skutecznie ogłosić upadłość?

Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno-edukacyjne dotyczące upadłości konsumenckiej, które odbędzie się dn. 23 maja w godz. 16.00-18.00 w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. 3 Maja 27-31. Spotkanie skierowane jest do osób, które są niewypłacalne od min. 3 miesięcy i potrzebują zasięgnąć informacji na temat procedury upadłościowej. Prawnik wyjaśni co dokładnie

Gdyńskie Centrum Zdrowia zaprasza na spotkanie organizacje pozarządowe

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie organizacji pozarządowych. Podczas naszego drugiego spotkania będziemy mieli przyjemność porozmawiać o potrzebach beneficjentów Państwa działań. Bardzo chcielibyśmy zapoznać się z kierunkami przedsięwzięć i nowymi inicjatywami podejmowanymi przez Państwa. Spotkanie będzie również okazją by poinformować o planowanych konkursach ze środków PFRON. Spotkanie odbędzie się 28 maja 2024 r. od godz.

Wybory do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Serdecznie zapraszamy Przedstawicieli Organizacji Pozarządowych do wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027. Głosowanie trwa do 16 maja 2024 roku. Głosować mogą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni, w następujący sposób:   osobiście w lokalu Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (Karta do głosowania wydawana będzie po weryfikacji

Nakrętki do oddania.

Mamy trochę nakrętek do oddania może jest ktoś chętny kto chciałby je od nas zabrać Zapraszamy do kontaktu z pracownikami GCOP: 58/661-35-41 lub 58/621-80-98 biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Wykaz poprawnych formalnie kandydatur w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027/ opisy kandydatów

Wykaz poprawnych formalnie kandydatur w wyborach do Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024 – 2027   1. Tomasz Bobryk – Stowarzyszenie Inicjatywa Arka Gdynia – sport, turystyka, ochrona środowiska 2. Agnieszka Bzoma-Żebrowska – Stowarzyszenie Challenge Dance – kultura, tradycja, sztuka Kandyduję, bo: - mam wiedzę jako praktyk prawnik-adwokat, - mam energię i chęci do działania jako wieloletni gdyński

Trzecie Śniadanie Pozarządowe-18.05.2024r.

Fundacja Gdyński Klub Turystyki zaprasza serdecznie na Trzecie Śniadanie Pozarządowe. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gdyni. Tematami poruszanymi na spotkaniu będą: sieciowanie ruchu pozarządowego w Gdyni, partnerstwo, współpraca, promocja działań, wolontariat. Ważnym tematem będą również finanse NGO-sów - skuteczne formy zdobywania funduszy. Szczegóły poniżej w poście https://www.facebook.com/events/1517919339098965?ref=newsfeed

Debata społeczna z cyklu: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”

W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu dzisiejszym odbyła się ewaluacyjna wojewódzka debata społeczna z cyklu: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!" Podczas debaty omówiona została kwestia bezpieczeństwa seniorów, a także zaprezentowana została aplikacja, dzięki której seniorzy mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia w bezpośrednim sąsiedztwie i miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania

Szkolenie dla kandydatów na radnych dzielnic

Stowarzyszenie Bryza pragnie zaprosić na szkolenie dla przyszłych radnych dzielnic. Program szkolenia będzie obejmował obowiązujące unormowania prawne w dziedzinie funkcjonowania rad dzielnic, informację o sposobach i trybie działania rady dzielnicy oraz prawach i obowiązkach radnego dzielnicy na kadencję 2024-2029. Prelegentami będą obecni i byli członkowie rad dzielnic w Gdyni. Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 15go

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ!

Gośćmi spotkania będą: Pan Emil Rojek, Pierwszy Wicewojewoda Pomorski, Pan insp. Bogusław Ziemba, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, Pani Anita Richert - Kaźmierska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do Spraw Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Pani Bożena Zglińska, Dyrektor Centrum Aktywności Seniora. Pan Oskar Pelc, kierownik Wydziału Sprzedaży Telefonicznej i Elektronicznej, Energa Obrót Pani