Kiedy realizujemy ważne społecznie inicjatywy i projekty możemy zwrócić się z prośbą o przyznanie patronatu honorowego np. prezydenta miasta, marszałka województwa, ministra, czy prezydenta RP. Honorowy patronat uświetni nasze działania i nada im szczególną rangę.

Musimy jednak pamiętać, że uzyskanie patronatu nie zwalnia nas z uzyskania niezbędnych zezwoleń jak np. w przypadku imprez masowych czy zgromadzeń. Patronat honorowy nie oznacza również wsparcia finansowego, ani tego, że konkretny urząd staje się współorganizatorem wydarzenia i np. odpowiada za promocję działania.

Istnieje kilka rodzajów patronatów honorowych m.in. Honorowy Patronat Prezydenta Miasta, Ministerialny czy Prezydenta RP. Każdy z tych patronatów uzyskuje się w podobny sposób, jednak są pewne różnice, na które należy zwrócić uwagę. W związku z powyższym poniżej znajdują się wskazówki uzyskania wybranych patronatów honorowych.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gdyni

Uzyskanie honorowego patronatu prezydenta Gdyni rozpoczyna się od wysłania na ręce pana prezydenta listu z krótkim, acz wyczerpującym opisem przedsięwzięcia. Pismo powinno zawierać opis na czym organizowane wydarzenie ma polegać, jaki jest jego cel, gdzie i kiedy będzie się odbywało, kto jest organizatorem, kto odbiorcą/ uczestnikiem, w jaki sposób będzie ono promowane oraz – co bardzo istotne – czy udział w nim jest dla uczestników/ odbiorców odpłatny czy też nie.

Pismo powinno także zawierać prośbę o objęcie przedsięwzięcia honorowym patronatem.

Pismo należy przekazać drogą mailową na adres: sekr.a@gdynia.pl

lub tradycyjną pocztą skierowaną do pana prezydenta na adres:

Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/ 54, 81-382 Gdynia

Powyższą informację otrzymaliśmy z Biura Prezydenta Miasta Gdynia.

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego

Wnioski o przyznanie honorowego patronatu marszałka rozpatrywane są indywidualnie. We wniosku należy wskazać nazwę, datę i krótki opis wydarzenia. Wnioski należny kierować pod podany poniżej adres:

Marszałek Województwa Pomorskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

 1. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

Patronat Honorowy Ministerialny

Każde ministerstwo prowadzi inną procedurę przyznania patronatu honorowego. Całość procedury wygląda bardzo podobnie, ale uwagę należy zwrócić na pewne szczegóły np. co należy umieścić we wniosku. Niektóre ministerstwa posiadają własny wzór wniosku np. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Poniżej podane zostały strony internetowe, gdzie dokładnie opisana została cała procedura w danym ministerstwie uzyskania patronatu honorowego.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Zdrowia

Patronat Honorowy Prezydenta RP

Honorowy Patronat Prezydenta RP można uzyskać na działania w obszarze:

 • obywatelskim;
 • europejskim i międzynarodowym;
 • bezpieczeństwa narodowego;
 • symboliki narodowej;
 • ekonomicznym;
 • kulturalnym;
 • edukacyjnym;
 • promocji zdrowego stylu życia;
 • prorodzinnym.

Należy pamiętać, że:

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.

W komitetach honorowych Prezydent RP pełni funkcję Przewodniczącego.

Prezydent RP nie obejmuje honorowego patronatu nad statutową działalnością stowarzyszeń, fundacji, związków, organizacji; nie udziela również patronatów o charakterze stałym.

Aby uzyskać Honorowy Patronat Prezydenta RP należy złożyć wniosek, który powinien zawierać:

 1. informacje na temat wnioskodawcy;
 2. szczegółowy opis i program projektu;
 3. informacje o źródłach finansowania przedsięwzięcia i sponsorach;
 4. materiały filmowe i fotograficzne w przypadku filmów i wystaw;
 5. zgody i zezwolenia w przypadku budowy pomników;
 6. informacje o innych patronatach (w tym medialnych) oraz o nagłośnieniu przedsięwzięcia;
 7. informacje o udziale gości honorowych.

Wnioskodawca, który otrzymał decyzję o udzieleniu Honorowego Patronatu Prezydenta RP, podaje tę informację we wszystkich drukach i materiałach oraz na stronach www związanych z wydarzeniem. Na stronach internetowych umieszcza ponadto link do www.prezydent.pl w postaci aktywnego logotypu serwisu.

Po zakończeniu wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Prezydenta RP należy przekazać do Biura do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Kancelarii Prezydenta RP relację z przebiegu przedsięwzięcia oraz związane z nim wycinki prasowe, druki, foldery, plakaty.

Wnioski w formie pisemnej należy składać na adres:

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 1. ul. Wiejska 10,

00-902 Warszawa

lub drogą elektroniczną na adres: listy@prezydent.pl

Wnioski są rozpatrywane w Biurze do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów Kancelarii Prezydenta RP – tel. 22 695 22 33.

Uwaga: Wnioski należy składać nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.

Informacje ze strony: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/patronaty/

Patronat Honorowy Ambasad

W przypadku działań o charakterze międzynarodowym, propagującym np. kulturę czy tradycję danego kraju można starać się o patronat honorowy ambasadora. W przypadku chęci uzyskania takiego patronatu należy kontaktować się bezpośrednio z wybraną ambasadą. Część ambasad posiada własne formularze do aplikowania o patronat.

; ;