👵👴 W Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w dniu dzisiejszym odbyła się ewaluacyjna wojewódzka debata społeczna z cyklu: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz mieć na nie wpływ!”
💡 Podczas debaty omówiona została kwestia bezpieczeństwa seniorów, a także zaprezentowana została aplikacja, dzięki której seniorzy mają realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu życia w bezpośrednim sąsiedztwie i miejscu zamieszkania. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również skąd brać niezbędne dane do kontaktowania się z najbliższą jednostką Policji oraz z dzielnicowym.
👉 Organizatorem debaty był Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, a debata odbyła się dzięki uprzejmości Pana Marka Radyko Prezesa Stowarzyszenia In gremio.
👉 Gośćmi spotkania byli:
– Pan Emil Rojek, Pierwszy Wicewojewoda Pomorski,
– Pan insp. Bogusław Ziemba, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku,
– Pani Anita Richert – Kaźmierska Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego do Spraw Rodziny i Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego,
– Pan Marek Radyko, Prezes Stowarzyszenia In gremio,
– Pani Bożena Zglińska, Dyrektor Centrum Aktywności Seniora (zastępstwo)
– Pan Oskar Pelc, kierownik Wydziału Sprzedaży Telefonicznej i Elektronicznej, Energa Obrót
– Pani Agata Gurkowska, kierownik Centrum Wsparcia Seniorów
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni
– Pan insp. Sławomir Pachura Komendant Miejski Policji w Gdyni
👇👇👇