WOLONTARIAT BEZTERMINOWY

Wolontariat bezterminowy przewiduje zaangażowanie Wolontariusza przez dłuższy czas (od kilku miesięcy do nawet paru lat) na rzecz jednej organizacji. Wolontariusz w takim przypadku wykonuje na jej rzecz konkretne prace. Przeważnie wolontariusze współpracują z daną organizacją w sposób regularny np. dwa razy w tygodniu.

W przypadkach współpracy z wolontariuszem powyżej 30 dni, organizacja podpisuje z nim umowa o współpracy.

; ;