Jeżeli zamierzasz utworzyć lub też zarejestrować nową organizację pozarządową i nie jesteś pewien czy powinno o być np. stowarzyszenie lub fundacja możesz skorzystać z pomocy naszych doradców w ramach programu Start- UP lub konsultacji indywidualnych.

Przy wątpliwościach, w jaki sposób zaplanować budżet pisanego projektu lub też znaleźć potencjalnych grantodawców można skorzystać z pomocy doradcy. Zdarza się, że twój pomysł na projekt jest bardzo nowatorski, ale nie wiesz w jaki sposób go zaprezentować we wniosku o dotację tak aby był zgodny z regulaminem grantodawcy.

Porady mają charakter indywidualny i poufny. Z pomocy można skorzystać w siedzibie GCOP, mailowo lub listownie. W celu skorzystania z konsultacji osobistej konieczne jest wcześniejsze zapisanie się na spotkanie. Przewidywany czas konsultacji obejmuje godzinę.

Aby umówić się na spotkanie zapraszamy do kontaktu.

Osoby zainteresowane będą mogły uzyskać porady z zakresu szeroko rozumianego zarządzania organizacją pozarządową, w tym:

 • zakładanie organizacji pozarządowej i jej rejestracja,
 • zakres działalności statutowej,
 • planowanie strategiczne,
 • zarządzanie projektem,
 • zarządzanie zespołem,
 • współpracy z administracją publiczną i z sektorem prywatnym,
 • planowania kampanii promocyjnej i informacyjnej,
 • skutecznej komunikacji z mediami,
 • poprawnego pisania wniosku o dotację (w tym konstruowanie budżetów, celów i rezultatów),
 • przygotowywanie sprawozdań częściowych i końcowych z realizacji projektu,
 • Informacja publiczna: prawo do pozyskiwania informacji publicznej; obowiązek udostępniania informacji publicznej przez organizacje.

  ; ;