Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych |biuro@gdyniapozarzadowa.pl

Gdyńska Rada Działalności Pożytku Publicznego – WYNIKI WYBORÓW

Zakończyły się wybory pozarządowych członków Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2024-2027 (GRDPP). Rada jest zespołem doradczo-opiniującym Prezydenta Miasta Gdyni, który ma na celu praktyczną realizację postulatu udziału organizacji pozarządowych w sprawach dotyczących współpracy tych organizacji z Miastem Gdynia. Od roku 2017 pozarządowi członkowie Rady wybierani są na trzyletnią kadencję przez przedstawicieli gdyńskich organizacji pozarządowych.

Nakrętki do oddania.

Mamy trochę nakrętek do oddania może jest ktoś chętny kto chciałby je od nas zabrać Zapraszamy do kontaktu z pracownikami GCOP: 58/661-35-41 lub 58/621-80-98 biuro@gdyniapozarzadowa.pl