Gdyński sektor pozarządowy to ponad 800 organizacji i grup nieformalnych, których członkowie każdego dnia działają na rzecz gdynian, a także regionu. Wiele organizacji swoimi działaniami wychodzi daleko poza granice administracyjne Gdyni, a czasami także poza granice Polski.

Działania III sektora mieszkańcy naszego miasta mogą poznać podczas zajęć sportowych, wydarzeń plenerowych, porad prawnych, księgowych, psychologicznych, na zajęciach lekcyjnych, jeżdżąc na rowerach, uczestnicząc w przedstawieniach teatralnych czy kulturalnych. Gdyński III sektor dotyka każdego z nas!

W 2020 r. mieszkańcy województwa pomorskiego przekazali regionalnym organizacjom ponad 58 mln złotych, co w przeliczeniu daje 917 tys. mieszkańców Pomorza. I każdego roku osób, które decydują się na przekazanie 1% OPP jest coraz więcej.

W województwie pomorskim działa 625 organizacji pożytku publicznego. Ich listę można znaleźć na stronie Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych

 

W 2019 r. samorząd miasta przekazał na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Gdyni kwotę ponad 55 milionów zł (55.288.299,98 zł). Wydatki te stanowiły 3.63 % wydatków bieżących z budżetu miasta (przy czym w roku poprzedzającym było to 3.50%). Dzięki tym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały 400 zadań publicznych, których łączny koszt wyniósł prawie 75 mln zł (74.214.566 zł). Wkład własny organizacji w realizację tych zadań wyniósł więc ponad 19 mln zł, pochodzących ze środków własnych lub innych niż budżet miasta źródeł. Zadania skierowane były do kilkuset tysięcy beneficjentów. Wiele z nich skierowanych było do ogółu mieszkańców Gdyni, więc z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że statystycznie każdy mieszkaniec był adresatem działań sektora pozarządowego. Warto zauważyć, że w okresie ostatnich 20 lat miasto przekazało organizacjom pozarządowym kwotę ponad 577 mln zł. Kwota środków
przekazanych przez miasto w latach 2000 – 2019 przedstawia się następująco (dane w milionach złotych):

 

 

 

 

 

 

  ; ;