Stowarzyszenie Bryza pragnie zaprosić na szkolenie dla przyszłych radnych dzielnic.

Program szkolenia będzie obejmował obowiązujące unormowania prawne w dziedzinie funkcjonowania rad dzielnic, informację o sposobach i trybie działania rady dzielnicy oraz prawach i obowiązkach radnego dzielnicy na kadencję 2024-2029.

Prelegentami będą obecni i byli członkowie rad dzielnic w Gdyni.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 15go kwietnia, w siedzibie GCOP przy ul. 3 Maja 27-31, w godzinach 17:00-19:00

Szkolenie jest bezpłatne, otwarte i nie obowiązują na nie zapisy.

Serdecznie zapraszamy!