WOLONTARIAT SPORTOWY

Z pomocy wolontariuszy chętnie korzystają kluby sportowe i organizatorzy zawodów i innego rodzaju rozrywek o charakterze sportowym. Ten rodzaj wolontariatu przeważnie ogranicza się do uczestnictwa wolontariuszy w konkretnym wydarzeniu i ma charakter jednorazowy. Najczęściej wolontariuszami są osoby osobiście zaangażowane w daną dziedzinę sportu. Wolontariusze mogą pomagać w rejestracji uczestników, podawać wodę biegaczom w maratonie, udzielać informacji kibicom, zabezpieczać prawidłowy przebieg imprezy itp. Przykładem mogą być nabory wolontariuszy do gdyńskich imprez sportowych (http://gdyniasport.pl/wolontariat/).

; ;