Zapraszamy do zgłaszania inicjatyw

zrealizowanych od roku 2016 lub projektów w toku,

na których rozwój lub kontynuację chcieliby Państwo otrzymać dodatkowe wsparcie.

 

Tematem tegorocznej edycji jest „Międzypokoleniowe miasto w otwartych przestrzeniach społecznych”.

Oczekujemy na zgłaszanie inicjatyw, które wspierają rozwój otwartych przestrzeni społecznych w międzypokoleniowym mieście – przestrzeni, które są przyjazne dla wszystkich pokoleń, stwarzają warunki dla rzeczywistego współdziałania i dialogu międzygeneracyjnego, sprzyjają budowaniu poczucia wspólnoty i trwałych relacji międzypokoleniowych. Przestrzeni zarówno fizycznych, jak i wirtualnych, które zapewniają warunki dla międzypokoleniowego zaangażowania w pracę, wspólnego rozwijania pasji i wzajemnego wsparcia. Przestrzeni, które faktycznie wypełnione są aktywnością mieszkańców w różnym wieku – aktywnością, która rodzi relacje i powiązania.

Wniosek należy złożyć poprzez stronę: http://podajdalejcieplo.pl/ – zakładka „Zgłoś się”.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 15 listopada 2017 r.

 

Spośród zgłoszonych inicjatyw Organizatorzy i Partnerzy Akcji wytypują 6 gdyńskich projektów, które uzyskają największą sumę punktów przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:

 

Przestrzeń stworzona / rozwijana w ramach inicjatywy jest otwarta i przyjazna dla wszystkich pokoleń od 0 do 10 pkt
Przestrzeń stworzona / rozwijana w ramach inicjatywy jest przestrzenią rzeczywistego współdziałania i dialogu międzypokoleniowego od 0 do 10 pkt
Inicjatywa sprzyja budowaniu trwałych relacji międzypokoleniowych od 0 do 10 pkt
Inicjatywa sprzyja przełamywaniu barier utrudniających kontakt międzypokoleniowy, w tym negatywnych stereotypów dotyczących różnych pokoleń i wieku od 0 do 10 pkt

 

Wyłonione w ten sposób projekty zostaną zaprezentowane na stronie akcji: http://podajdalejcieplo.pl/ i poddane głosowaniu internautów w terminie od 20 listopada do 12 grudnia 2017 r.

Trzy projekty z Gdyni, które uzyskają największą liczbę głosów internautów, otrzymają wsparcie w wysokości odpowiednio:

I miejsce – 20.000 zł, 

II miejsce – 15.000 zł, 

III miejsce – 10.000 zł.

Serdecznie zapraszamy!

podaj-dalej-cieplo-edycja-2017

zaproszenie-pmg