Prezydent Miasta Gdyni zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gdyni do zapoznania się z projektem Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 oraz o ewentualne wnoszenie uwag i poprawek do programu w formie elektronicznej na adres mailowy ngo@gdynia.pl lub pisemnie bezpośrednio do Samodzielnego Referatu ds. organizacji pozarządowych.

Uwagi można wnosić do 14 listopada 2017 roku.

Projekt Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Za: Gdynia.pl