Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja Pokolenia we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące finansowych mechanizmów współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i aktywnych grup mieszkańców, w ramach projektu „Możemy więcej i lepiej – Akademia współpracy finansowej JST-NGO” współfinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeśli chcesz pogłębić swoją wiedzę na temat mechanizmów współpracy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminą, powiatem czy województwem, przyjdź na spotkanie: 9.11.2017 (czw.) o godz. 13:30 w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27 (sala 133C).

Wstępny program spotkania:

13:30 Regranting w praktyce, na przykładzie Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY (spotkanie z Operatorami FIO, realizującymi regranting także we współpracy z gminami i powiatami),

14:00 Inne mechanizmy współpracy finansowej organizacji z samorządami lokalnymi (czym są: małe granty, dotacje inwestycyjne, umowy wieloletnie, pożyczki, poręczenia i gwarancje oraz jak je zacząć wdrażać),

14:30 Programy współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami (wystąpienie przedstawiciela Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej o stosowanych mechanizmach współpracy na poziomie regionalnym),

15:00 Dyskusja z uczestnikami i zakończenie spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zapewniamy doświadczoną kadrę, materiały dla uczestników (dla najaktywniejszych także praktyczne poradniki w formie książek!) oraz poczęstunek.

Zgłoszenie udziału: https://goo.gl/forms/b6iqLcGJccJAyZXy2 .

Osoba do kontaktu: Artur Rajkowski, arajkowski@fundacjapokolenia.pl, tel. 791 939 395.