stypendia_pomostowe

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje lokalne do udziału w Programie finansowania stypendiów na I rok studiów. Uczestnicząc w Programie, organizacja pozarządowa daje swoim podopiecznym niepowtarzalną szansę zaistnienia w systemie stypendialnym, w ramach którego młodzi ludzie mogą otrzymać stypendium na I rok studiów w wysokości 5.000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 złotych), a także wsparcie finansowe podczas dalszej edukacji akademickiej.

Konkurs „Dyplom z Marzeń” ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które dołączą do koalicji partnerów uczestniczących w kolejnej edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Gromadząc 25% kosztu stypendium (w przypadku organizacji zlokalizowanych na wsi lub w miastach do 20 tys. mieszkańców tylko 5%), organizacja może stworzyć swoim kandydatom szansę udziału w rozbudowanym systemie stypendialnym.

Konkurs adresowany jest do organizacji, które będą uczestniczyć w Programie Stypendiów Pomostowych po raz pierwszy.

Akcja jest częścią Programu Stypendiów Pomostowych – rozbudowanego systemu stypendialnego, wspierającego zdolnych i ambitnych młodych ludzi z małych miast i ze wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W ramach PSP stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mają szansę uzyskać wsparcie również na kolejnych latach studiów: na najlepszych czekają stypendia naukowe, doktoranckie, językowe, a także dofinansowanie na studia zagraniczne i oferty staży zagranicznych.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ KONKURSU DYPLOM Z MARZEŃ 2016 ORAZ JEGO ZASADAMI zamieszczonymi na stronie www.stypendia-pomostowe.pl – w zakładce: współpraca z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Konkurs jest wspólnym przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.

Autorem i Partnerem Programu Stypendiów Pomostowych jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

Partnerzy Programu: Narodowy Bank Polski (NBP), Fundacja Wspomagania Wsi (FWW) oraz koalicja pozarządowych organizacji lokalnych rekomendowanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFwP) i Fundację im. Stefana Batorego (FB), pozarządowe organizacje lokalne i grupy nieformalne wyłonione w drodze konkursu „Dyplom z Marzeń” oraz inne NGO prowadzące programy stypendialne dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych. Program realizowany jest przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych.

Konkursem i całym Programem Stypendiów Pomostowych zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 kwietnia 2016 roku.

Więcej informacji o Stypendiach Pomostowych i Konkursie: www.stypendia-pomostowe.pl

Za: NGO