ministerstwo_edukacji_MEN_tabliczka_4x3_fot_TKaczor_ngoplMinister Edukacji Narodowej ogłosiła konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Oferty należy składać do 10 maja 2016 r.

W programie uczestniczyć będą uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z terenu Polski.

Program powinien wspierać uczniów z poniżej wymienionymi uzdolnieniami:

a) akademickimi, w tym:

  • z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych,
  • z zakresu nauk humanistycznych,
  • z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych,

b) artystycznymi,

c) technicznymi;

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

Termin składania ofert: 10 maja 2016 r.

Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ww. terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MEN: Konkurs

Za: NGO