Rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część projektu Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

W środę, 6 kwietnia br. w AmberExpo odbyła się konferencja inauguracyjna, podczas której zastępca dyrektora Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Jakub Pietruszewski zaprezentował oba projekty. Spotkanie poprowadził prof. Piotr Lorens, który zaznaczył, że dokumenty planistyczne charakteryzuje nowe podejście do planowania zintegrowanego. Marszałek Województwa Pomorskiego – Mieczysław Struk – otwierając spotkanie podkreślił znaczenie podstawowych dokumentów określających politykę przestrzenną województwa w perspektywie długofalowej (do roku 2030), wyznaczających kluczowe zmiany w przestrzeni regionu, które będą efektem działań w perspektywie finansowej do 2020 roku oraz definiujących postulaty inwestycyjne po roku 2020.

Fot. PBPR

Oba plany sporządzane są we współpracy ze Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Przewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury i Środowiska, Hanna Brejwo, Skarbnik OMG-G-S, wójt gminy Pszczółki pozytywnie oceniła rozstrzygnięcia dokumentów w zakresie kształtowania zrównoważonych struktur przestrzenno-funkcjonalnych województwa i obszaru metropolitalnego.

Zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach konsultacyjnych w Malborku, Chojnicach, Słupsku i Wejherowie – harmonogram.

Uwagi do projektów planów można zgłaszać poprzez formularz.

Więcej informacji na temat Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot można znaleźć w broszurze informacyjnej:

http://pbpr.pomorskie.eu/documents/294485/926887/broszura+konsultacje_4.04_cmyk__A4_spady+2mm.pdf/66817fef-e853-433d-821b-d0c053b84380

Prezentacja z konferencji dostępna jest TUTAJ.

Za: pomorskie.eu

[/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container] ; ;