133-interreg_europe

Do 13 maja 2016 r. można składać wnioski o dofinansowanie międzynarodowych projektów w drugim naborze Programu Interreg Europa.

„Większa dostępność badań i usług dla sektora MŚP, wzmocnienie zdolności instytucji badawczych ulokowanych w regio­nach peryferyjnych i ich lepsze skomunikowanie z ośrodkami w innych regionach – to tylko niektóre z zakładanych rezultatów programu” – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak.

Tematyka programu obejmuje wzmacnianie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje, zwiększanie konkurencyjności MŚP. Wspierane będą działania służące przejściu na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach oraz służące ochronie środowiska i promowaniu efektywnego gospodarowania zasobami.

Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy m.in. wśród instytucji i władz publicznych, podmiotów prywatnych o charakterze non-profit posiadających osobowość prawną z Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii. Mogą one współpracować nad wybraną dziedziną polityki (np. tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystanie dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego itp.).

„Zależy nam na jeszcze większym udziale polskich partnerów w programie Interreg Europa. Mimo że nie finansuje on działań infrastrukturalnych, to wspiera równie ważną dla polskiej gospodarki wymianę wiedzy i doświadczeń z partnerami z zagranicy. Jednym z priorytetów jest wzmacnianie innowacyjności poprzez popra­wę polityk i programów regionalnych” – zaznaczył wiceszef resortu.

Budżet programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi 359 mln euro. Wspólny Sekretariat zaleca, by dofinansowanie z EFRR dla projektu wynosiło od 1 do 2 mln euro. Wsparcie (refundacja), wynosi odpowiednio dlawładz i instytucji publicznych do 85%, a prywatnych podmiotów non profit – do 75% kosztów kwalifikowalnych.

Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) przygotował dla wnioskodawców m.in różnorodne narzędzia umożliwiające opracowanie dobrego projektu.

Informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa. Dostępne są one także na stronie www.ewt.gov.pl.

Za: NGO