subwencja-oswiatowa-to-zle-rozwiazanie-pisze-do-mrpips-skarbnik-pasymia

Do 20 kwietnia br. można zgłaszać swoje opinie na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.”

W przyszłym roku po raz kolejny realizowany będzie Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Głównym celem programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

O dofinasowanie będzie można się starać w ramach czterech obszarów: Priorytet 1. Małe inicjatywy, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo, Priorytet 3. Aktywni obywatele, Priorytet 4: Silne organizacje pozarządowe oraz Priorytet 5 – Pomoc techniczna, w ramach którego zaplanowano środki przeznaczone na obsługę Programu FIO.

W ramach konkursu FIO 2017 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:

  • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 1 oraz Priorytecie 2 będzie można składać we wrześniu 2016 r.
  • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 (w tym KDS) będzie można składać w grudniu 2016 r.

Uwagi i propozycje dot. FIO 2017 można przesyłać do 20 kwietnia 2016 r. na adres fio@mrpips.gov.pl lub poprzez portalmamzdanie.org.pl.

Więcej informacji oraz formularz konsultacyjny można znaleźć tutaj.

Za: MRPiPS