gdańsk_pomorskieeu_logo

Jesteś absolwentem Politechniki Gdańskiej? Napisałeś ciekawą pracę magisterską lub inżynierską z zakresu nowoczesnych technologii i obroniłeś ją z wynikiem bardzo dobrym? Zgłoś ją do konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego i wygraj 10 tys. zł. Termin zgłoszeń upływa 30 kwietnia 2016 r.

Ruszył nabór zgłoszeń do 15. edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Romualda Szczęsnego, przyznawaną za najlepszą pracę dyplomową napisaną na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii. Nagroda główna to 10 tys. zł, którą absolwenci mogą przeznaczyć na dalszy rozwój nagrodzonych projektów.

Prestiżowa Nagroda im. prof. Romualda Szczęsnego fundowana jest od 2002 r. przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka, który w ten sposób pragnie wesprzeć najzdolniejszych studentów i uczcić pamięć wybitnego gdynianina. Każdego roku kapituła konkursu, w skład której wchodzą profesorowie Politechniki Gdańskiej oraz przedstawiciel Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, przestawia prezydentowi ranking prac nominowanych do nagrody i wyróżnień. Laureat otrzymuje nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Prezydent może dodatkowo przyznać trzy wyróżnienia po 3 tys. zł. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie, które zostały obronione w poprzednim roku akademickim i uzyskały ocenę co najmniej bardzo dobrą. Praca musi dotyczyć nowoczesnych technologii i charakteryzować się wysokim stopniem innowacyjności.

Harmonogram konkursu

  • 30 kwietnia 2016 r. – ostateczny termin zgłaszania prac do konkursu
  • 7 czerwca 2016 r. – prezentacja przed kapitułą prac konkursowych
  • 1 października 2016 r. – wręczenie nagrody i wyróżnień przez prezydenta Gdyni na środowiskowej inauguracji roku akademickiego
Romuald Szczęsny – wybitny gdynianin, ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu w 1968 r. rozpoczął pracę na Wydziale Elektrycznym PG jako asystent w Katedrze Napędu Elektrycznego. Jednocześnie studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jego doktorat i pionierskie prace badawcze koncentrowały się w zakresie modelowania i symulacji układów energoelektronicznych. Swoje doświadczenie dydaktyczne wzbogacił podczas 5-letniej pracy na Uniwersytecie Technicznym USTO w Oranie w Algierii. Profesor Romuald Szczęsny był propagatorem współpracy międzynarodowej; prowadził ścisłą współpracę naukową z instytutem politechnicznym w Tuluzie we Francji. Jest autorem wybitnej monografii „Komputerowa symulacja układów energoelektronicznych”, współautorem pakietu symulacji układów energoelektronicznych TCAD, który stał się narzędziem badawczo-projektowym w licznych uczelniach i instytutach. Jako kierownik Katedry Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych, a jednocześnie prodziekan ds. nauki w kadencji 1996-1999, a następnie dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki PG, wyróżnił się nadzwyczajną otwartością na sprawy współpracowników, pogodą ducha, odwagą i pracowitością.

Prace nagrodzone i wyróżnione w ubiegłorocznej edycji:

  • Projekt i budowa robota mobilnego poruszającego się po napowietrznych liniach energetycznych średniego i wysokiego napięcia. Autorzy: Krzysztof Giełdziński, Robert Przystalski. Praca dyplomowa inżynierska, opiekun: dr inż. Mariusz Dąbkowski
  • Porowate elektrody grafenowe. Otrzymywanie, modyfikacje i charakterystyka. Autorka: Izabela Kondratowicz. Praca dyplomowa magisterska, opiekun: dr inż. Kamila Żelechowska
  • Badanie właściwości transportowych i charakterystyka mikrostrukturalna wybranych układów mikroemulsyjnych zawierających ciecze jonowe. Autor: Jakub Piekart. Praca dyplomowa magisterska, opiekun: dr inż. Justyna Łuczak
  • Aplikacja na urządzenia mobilne wspomagająca wstępną diagnostykę schorzenia AMD – zwyrodnienia plamki żółtej. Autorka: Alicja Kwaśniewska. Praca dyplomowa inżynierska, opiekun: dr inż. Jacek Rumiński

Zobacz regulamin oraz szczegóły konkursu

Za: pomorskie.eu