gdańsk_pomorskieeu_logo

Podczas otwarcia nowej siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przy ul. Rybaki Górne 8, które odbyło się w czwartek, 31 marca 2016 r., marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z prezes WFOŚiGW Danutą Grodzicką-Kozak Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem współpracy jest efektywne i skuteczne wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata  2014-2020. Dzięki wykorzystaniu wieloletniego doświadczenia WFOŚiGW w finansowaniu projektów z zakresu środowiska i energii oraz potencjału Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, którą jest Zarząd Województwa Pomorskiego, współpraca powinna zapewnić optymalne efekty wdrażania RPO WP 2014-2020 oraz wzmocni jego oddziaływanie w regionie.

Wsparcie WFOŚiGW w Gdańsku realizowane w ramach tworzenia warunków do  wdrażania finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej będzie w głównej mierze polegało na zaangażowaniu wykwalifikowanych specjalistów, którzy zapewnią  wsparcie wnioskodawcom zamierzającym ubiegać się o dofinansowanie z unijnych funduszy poprzez kompleksową analizę problemów środowiskowych związanych z realizacją przedsięwzięć oraz z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań.

Marszałek Mieczysław Struk podpisał z prezes WFOŚiGW w Gdańsku Danutą Grodzicką-Kozak Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Marszałek Mieczysław Struk podpisał z prezes WFOŚiGW w Gdańsku Danutą Grodzicką-Kozak Porozumienie o współpracy w zakresie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Za: pomorskie.eu